Ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβλήθηκαν σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού

Περίληψη

Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών που βρίσκονταν σε αιμοκάθαρση και υποβλήθηκαν σε επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού διατηρώντας το μόσχευμα πέντε χρόνια μετά την μεταμόσχευση, καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που την επηρεάζουν.Υλικό- Μέθοδος: Η έρευνα έγινε σε μια ομάδα ασθενών Ν 120 ξεκινώντας από το 2009. Πραγματοποιήθηκε μία προ-μέτρηση (πριν την μεταμόσχευση) και δύο μετά-μετρήσεις (24 και 60 μήνες μετά την μεταμόσχευση)]. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με συνέντευξη και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο KDQOL-SF (Kidney Disease Quality of Life Short Form). Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των νεφροπαθών ήταν 51,2 έτη, το 71% ήταν άντρες και το 29% ήταν γυναίκες. Το 54,2% των νεφροπαθών διέμεναν μόνιμα στην Αθήνα, ενώ το 45,8% στην επαρχία. Το 79,4% ήταν έγγαμοι και το 20,6% ήταν άγαμοι/διαζευγμένοι/χήροι, ενώ το 76,6% είχαν παιδιά και το 23,4% δεν είχαν παιδιά. Το 29% ήταν απόφοιτοι γυμνασίου, το 29% ήταν απόφοιτοι δημοτικού, το 24,3% ήταν απόφοιτοι λυκείου, το 13,1% ήταν από ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The evaluation of the quality of life for patients who were in hemodialysis and then they underwent in a successful renal transplantation, keeping the graft for five years after the transplantation and the elements that affect her. MATERIALS AND METHODS: The research was done in a group N120 patients starting from 2009. The patients were evaluated with a presurgery questionnaire and two after surgery questionnaires (In 24 months and 60 months after renal transplantation). The data was collected with interviews in which we used the Kidney Disease Quality of Life (KDQOL-SF36.RESULTS : The average age of renal patients was 51.2 years, the 71% were male and the other 29% were women. The 54.2% of renal patients resided permanently in Athens, while the 45.8% lived in the province. The 79.4% were married and the 20.6% were unmarried / divorced / widowed, while the 76.6% had children and the 23.4% were childless. The 29% were high school graduate, the 29% were primary school graduates, the 24. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46039
ND
46039
Εναλλακτικός τίτλος
Quality of life of patients with chronic renal failure who have undergone successful kidney transplantation
Συγγραφέας
Μπαλάσκα, Αικατερίνη Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπίρμπας Κωνσταντίνος
Μπονάτσος Γεράσιμος
Κακλαμάνος Ιωάννης
Γιαννακοπούλου Μαργαρίτα
Φιλντίσης Γεώργιος
Ελευσινιώτης Ιωάννης
Μαριόλης Θεόδωρος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα ζωής; Μεταμόσχευση νεφρού; Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxvi, 178 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.