Επίδραση δύο στατινών στην 24ωρη διακύμανση της αρτηριακής σκληρίας και της κεντρικής αορτικής πίεσης σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία

Περίληψη

Σκοπός: Η αρτηριακή σκληρία αποτελεί έναν ανεξάρτητο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι στατίνες πέρα από την υπολιπιδαιμική δράση εμφανίζουν πολλαπλές ευεργετικές πλειοτροπικές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα ενώ υπάρχουν δεδομένα ότι θα μπορούσαν να βελτιώσουν και την αρτηριακή σκληρία άμεσα. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης στατινών στην 24ωρη διακύμανση της αρτηριακής σκληρίας και της κεντρικής αορτικής πίεσης ασθενών με μεμονωμένη δυσλιπιδαιμία χωρίς συνοδά καρδιαγγειακά νοσήματα που δεν ελάμβαναν κάποια επιπλέον αγωγή.Μέθοδος: Πενήντα δύο αρχικά ασθενείς, τυχαιοποιήθηκαν, ώστε να λάβουν για 6 μήνες είτε μιας ισχυρής δράσης (ροσουβαστατίνη 10 mg) είτε μιας ήπιας δράσης στατίνη (σιμβαστατίνη 20mg) ,με σκοπό την επίτευξη του στόχου LDL-C <115 mg/dl. Εάν ένας ασθενής ,ανεξαρτήτως ομάδας, δε μπορούσε να επιτύχει τον στόχο της LDL-C στο τέλος του 1ου μήνα παρακολούθησης, αποκλειόταν από τη μελέτη. Από το σύνολο των 52 ασθενών, 44 ασθενείς, 22 σε κάθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective: Arterial stiffness is an independent cardiovascular risk factor. Statins beyond their hypolipidemic effects, exhibit multiple beneficial pleiotropic effects on the cardiovascular system and there is evidence that they could also improve arterial stiffness directly. The purpose of this study was to evaluate the effect of statins on the 24 hour fluctuation of arterial stiffness and central aortic pressure in patients with isolated dyslipidaemia without associated cardiovascular disease, who did not receive any additional treatment.Methods: Fifty-two patients were randomized to receive either a potent (rosuvastatin 10 mg) or a mild statin (simvastatin 20 mg) over 6 months to achieve the LDL-C target <115 mg/dl, and were assessed before and after treatment for arterial hardness parameters: central aortic pressure (cBP), central augmentation index (A1x) and pulse wave velocity (PWV). If a patient, regardless of group, could not achieve the LDL-C target at the end of the first fol ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45927
ND
45927
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of two statins on 24-hour arterial stiffness and central aortic pressure fluctuation in patients with dyslipidemia
Συγγραφέας
Ρέκλου, Ανδρομάχη Σωτήριος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Β' Προπαιδευτική Παθολογική Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης
Εξεταστική επιτροπή
Άθυρος Βασίλειος
Καραγιάννης Αστέριος
Τζιόμαλος Κωνσταντίνος
Δούμας Μιχαήλ
Κώτσης Βασίλειος
Ευθυμιάδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χριστόδουλος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Αρτηριακή σκληρία; Ταχύτητα σφυφμιού κύματος; Κεντρική αορτική πίεση; Πλειοτροπικές δράσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 152 σ., πιν., σχημ., γραφ.