Συσχέτιση γλυκαιμικού φορτίου με δείκτες συστηματικής φλεγμονής σε γυναικείο πληθυσμό

Περίληψη

Σκοπός: Η συστηματική φλεγμονή, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του σακχαρώδη διαβήτη. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση σχέσης μεταξύ γλυκαιμικού δείκτη και γλυκαιμικού φορτίου και δεικτών φλεγμονής.Μεθοδολογία: Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιήθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1131 γυναικών. Μετρήθηκαν βιοχημικοί δείκτες καθώς και οι δείκτες φλεγμονής IL-1, IL-4, SAA, hsCRP, στο προαναφερθέν δείγμα ατόμων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες τιμές της HbA1c αυτών.Αποτελέσματα: Έχει γίνει μονοπαραγοντική αλλά και πολυπαραγοντική ανάλυση των δεδομένων που δείχνουν την συσχέτιση των ανοσοδεικτών με την HbA 1 c. Στην μονοπαραγοντική ανάλυση διεφάνη η θετική συσχέτιση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης με την hsCRP (Pearson r=0.219, ρ<0.001), το SAA (Pearson r=0.218 ρ<0.001), την ΙL 1 (Pearson r=0.201 ρ<0.001) και την IL4 (Pearson r=O.267 ρ=<0.001). Μετά από διόρθωση για συγχυτικούς παράγοντες όπως της ηλικίας, της κρεατινίνης, την διάρκεια της εμμηνόπαυσης και. της αρτηριακής ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objectives Inflammation and glycohemoglobin (HbA1c) are established risk factors for the development of cardiovascular disease. Recent evidence implicates high sensitivity C-reacting protein (hs-CRP), and thus inflammation, in the metabolic syndrome and diabetes mellitus, particularly in women.MethodsWe investigated the synergy of inflammatory markers and menstrual status in the glycaemic control of women. Several inflammatory markers among them hsCRP, IL-1, IL-4 and serum amyloid A (SAA) were measured in 1131 women . We classified these patients according to HbA1c. Traditional risk factors such as age, body mass index, triglycerides, LDL cholesterol, HDL cholesterol, haemoglobin A1c (Hba1c) were also measured at drug free baseline.ResultsUnivariate analysis revealed a significant correlation between HbA1c and hsCRP (Pearson r=0.219, ρ<0.001) or SAA (Pearson r=0.218 ρ<0.001). It also demonstrated a significant correlation of HbA1c with IL-1 (Pearson r=0.22, p<0.001), ΙL 1 (Pearson r=0. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41517
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41517
ND
41517
Εναλλακτικός τίτλος
Correlation between hyperglycaemia and inflammatory indices in female population
Συγγραφέας
Γιαλέρνιος, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κουσκούνη Ευαγγελία
Λαμπρινουδάκη Ειρήνη
Κρεατσάς Γεώργιος
Ρίζος Ιωάννης
Ραλλίδης Λουκιανός
Γρηγορίου Οδυσσέας
Χονδρός Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΒασική Ιατρική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Σακχαρώδης διαβήτης; Φλεγμονή; Κυτοκίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
94 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)