Επίδραση των διαλυτών μικροβιακών προϊόντων στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων με βιοαντιδραστήρες μεμβρανών

Περίληψη

Σκοπός της διδακτορικής αυτής διατριβής ήταν η διερεύνηση και αποσαφήνιση του μηχανισμού έμφραξης των μεμβρανών στους βιοαντιδραστήρες ΜΒR και η διερεύνηση της δυνατότητας ελάττωσης της έμφραξης. Επιμέρους στόχοι ήταν η μελέτη της επίδρασης των διαλυτών μικροβιακών προϊόντων (SMP) και των εξωκυτταρικών πολυμερικών συστατικών (ΕPS) στην έμφραξη, καθώς επίσης και η διερεύνηση / αποσαφήνιση του μηχανισμού έμφραξης σε υδρόφιλες και υδρόφοβες μεμβράνες μικροδιήθησης σε συμβατικούς βιοαντιδραστήρες μεμβρανών (MBR). Η λειτουργία του MBR αξιολογήθηκε με τη διενέργεια φυσικοχημικών αναλύσεων της εισροής και εκροής, την ανάλυση των ιδιοτήτων της ενεργού ιλύος και τον χαρακτηρισμό των SMP και EPS ως προς τη συγκέντρωσή τους σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Παράλληλα, για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της ιλύος ή/και του διηθήματος χρησιμοποιήθηκαν τα αναλυτικά όργανα χρήσης δυναμικής σκέδασης φωτός (DLS), εφαρμογής σκέδασης φωτός (Mastersizer), χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC) και οπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this doctoral dissertation was to investigate and elucidate the membrane fouling mechanism in membrane bioreactors (MBR) as well as to investigate the possibility of membrane fouling reduction. The particular objectives were to study in depth the effect of soluble microbial products (SMP) and extracellular polymeric substances (EPS) in the fouling process, and to investigate and clarify the fouling mechanism of hydrophilic and hydrophobic microfiltration membranes in conventional ΜΒRs. The evaluation of the ΜΒR system operation was carried out through inflow-outflow physico-chemical analysis, activated sludge characteristics study and SMP and EPS of mixed liquοr characterization, in the form of proteins and carbohydrates. In addition, several methods including dynamic light scattering (DLS), light scattering (Mastersizer), size exclusion chromatography (SEC) and optical microscopy were applied in order to determine sludge and/or filtrate characteristics. The experimental ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43301
ND
43301
Εναλλακτικός τίτλος
Effect of soluble microbial products on wastewater treatment applying membrane bioreactors
Συγγραφέας
Μπαντή, Δήμητρα Χαρίλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Εξεταστική επιτροπή
Μήτρακας Μανασσής
Ζουμπούλης Αναστάσιος
Σαμαράς Πέτρος
Τζήμου -Τσιτουρίδου Ρωξάνη
Νταρακάς Ευθύμιος
Μελίδης Παράσχος
Μαλαμής Συμεών - Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού
Μηχανική Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων; Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών; Έμφραξη μεμβρανών; Διαλυτά μικροβιακά προϊόντα; Εξωκυτταρικά πολυμερικά συστατικά; Νηματοειδείς μικροοργανισμοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
201 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.