Ενα καινοτόμο κοινωνικό δίκτυο με ενσωματωμένες ευφυείς τεχνικές για εξατομικευμένη συνεργατική διδασκαλία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή παρουσιάζει ένα καινοτόμο ευφυές κοινωνικό δίκτυο σχεδιασμένο για την εκπαίδευση ενηλίκων, το οποίο εφαρμόζει εξατομικευμένη διδασκαλία, προσαρμοστική ανατροφοδότηση και μάθηση βασισμένη σε ομαδική εργασία, με σκοπό να παρέχει ένα καινοτόμο περιβάλλον μάθησης χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, ευφυείς τεχνικές και παιδαγωγικές μεθόδους. Το σύστημα που αναπτύχθηκε ονομάζεται IAdA-SNL (Intelligent Adaptive Social Network for Adult Learning – Ευφυές Προσαρμοστικό Κοινωνικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων). Από τεχνολογικής άποψης, το IAdA-SNL είναι ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό δίκτυο βασισμένο στα πρότυπα άλλων γνωστών κοινωνικών δικτύων. Από παιδαγωγικής άποψης, καθώς το IAdA-SNL είναι προσανατολισμένο στην εκπαίδευση ενηλίκων, χρησιμοποιεί μια σειρά από θεωρίες μάθησης για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της διδασκαλίας, όπως τη θεωρία της διασυνδεδεμένης μάθησης, την Αναθεωρημένη και Ψηφιακή Ταξινομία του Bloom, τη θεωρία του συμπεριφορισμού, τη θεωρία της ανδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This Ph.D. thesis presents a novel approach of an intelligent social network designed for adult learning that performs individualized instruction, adaptive feedback and project-based learning with the intention to provide an innovative learning environment employing state-of-art technology, artificial techniques and pedagogical methods. The developed system is called IAdA-SNL, an abbreviation of Intelligent Adaptive Social Network for Adult Learning.From a technological perspective, IAdA-SNL is an integrated social network based on other well-known social networking sites standards. From pedagogical perspective, since IAdA-SNL is oriented to adult education, it employs a set of learning theories for effective instructional design, namely Connectivism, Revised and Digital Bloom Taxonomy, Behaviorism, Malcolm Knowles’ Andragogy and Experiential learning. IAdA-SNL extends traditional approaches of student modeling with characteristics pertained to learner’s social interactions with the ne ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45769
ND
45769
Εναλλακτικός τίτλος
A novel social network incorporating intelligent techniques for personalized collaborative learning in adult education
Συγγραφέας
Κρούσκα, Ακριβή Αντώνιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Βίρβου Μαρία
Καμπάση Αικατερίνη
Μουντρίδου Μαρία
Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος
Οικονόμου Κωνσταντίνος
Αλέπης Ευθύμιος
Σακκόπουλος Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Προσαρμοστική διδασκαλία; Στρατηγικές εξέτασης μαθητή; Σύστημα ευσήμων; Ψηφιακή μάθηση; Διαμορφωτική ανατροφοδότηση; Ασαφή λογική; Γενετικός αλγόριθμος; Δημιουργία ομάδων; Ευφυείς τεχνικές; Μαθησιακή αναλυτική; Παιδαγωγικές πρακτικές; Εξατομίκευση; Ταξινομία bloom; Μοντελοποίηση μαθητών; Κοινωνικά δίκτυα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
300 σ., εικ., πιν., γραφ.