Υγρή βιοψία: ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση νέων μη - επεμβατικών μεθόδων μοριακής διαγνωστικής για την παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο

Περίληψη

Η «υγρή βιοψία», βασισμένη στην ανάλυση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (circulating tumor cells, CTCs), του εξωκυττάριου καρκινικού DNA (circulating tumor DNA, ctDNA), των miRNAs και των εξωσωμάτων παρέχει μια μη-επεμβατική παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας, σε πραγματικό χρόνο.Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, αρχικά αξιολογήσαμε την επίδραση των προαναλυτικών συνθηκών για την ανάλυση γονιδιακής έκφρασης στα CTCs. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα εμβολιασμού 100 MCF7 σε σωληνάρια συλλογής περιφερικού αίματος, με διαφορετική σύσταση αντιπηκτικού και συντηρητικών των κυττάρων. Στη συνέχεια ακολούθησε η απομόνωση των CTCs με EpCAM-θετικό ανοσομαγνητικό εμπλουτισμό σε διαστήματα 0h, 24h και 48h και ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης των γονιδίων B2M και CK-19 στα CTCs με RT-qPCR. Παράλληλα, προτείνουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ελέγχου ποιότητας όλων των βημάτων που συμπεριλαμβάνονται στην πειραματική πορεία για αναλύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Liquid biopsy, based on the analysis of circulating tumor cells (CTCs) and circulating tumor DNA (ctDNA), circulating miRNAs and exosomes provides a non-invasive, real-time monitoring of tumor evolution and therapeutic efficacy.In the present PhD thesis, we evaluated the effect of pre-analytical conditions on gene expression analysis in CTCs. For this purpose, we performed spiking experiments of 100 MCF7 cells into different peripheral blood collection tubes. Furthermore, CTCs were isolated using EpCAM-positive immunomagnetic enrichment at 0h, 24h and 48h and gene expression was quantified using RT-qPCR for CK-19 and B2M. At the same time, we performed a systematic quality control for all steps involved in the procedure for gene expression analysis in liquid biopsy. Our results indicate that CTC-analysis at the mRNA level is severely impeded by the preservatives or/and anticoagulants used in most peripheral blood collection tubes.Furthermore, our next aim was to select the optimal isol ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2024)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45495
ND
45495
Εναλλακτικός τίτλος
Liquid biopsy: development and clinical validation of new non - invasive molecular diagnostics methods for monitoring of cancer patients
Συγγραφέας
Ζαβρίδου, Μάρθα Ευστάθιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λιανίδου Ευρύκλεια
Μαυρουδής Δημήτριος
Κρούπης Χρήστος
Παπαδημητρίου Χρίστος
Θωμαΐδης Νικόλαος
Ψυρρή Αμάντα
Σωτηροπούλου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Υγρή βιοψία; Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα; Εξωσώματα; Προαναλυτικές παράμετροι; Έλεγχος ποιότητας; Μοριακός χαρακτηρισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
203 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.