Ανασχεδιασμός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών: oι αναδυόμενες αλλαγές ως προς την ποιότητα, την πρόσβαση και τη χρηματοδότηση στην Ελλάδα

Περίληψη

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (2012) αποτέλεσε την αφόρμηση αλλά και τη βάση πάνω στην οποία εδράζεται η ανά χείρας ερευνητική απόπειρα. Η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα με επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών στόχων και πρακτικών και να επικεντρωθεί σε τρεις προτεραιότητες: αναβάθμιση της Ποιότητας, ανοικτή και ευέλικτη Πρόσβαση και επιμερισμός της Χρηματοδότησης. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού αυτού εγχειρήματος προϋποθέτει «εκπαιδευτικούς με υψηλή ποιότητα που είναι καλά εκπαιδευμένοι» (ό.π:13). Επομένως, ο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης» είναι αναγκαίο να συνοδευτεί με τον ανάλογο «Ανασχεδιασμό της επιμόρφωσης» που θα υπηρετήσει τις τρεις προτεραιότητες και με βάση αυτές θα ανασχεδιαστεί και θα οργανωθεί, προκειμένου οι αναμορφωμένοι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους νέους να προσαρμοστούν σε μια παγκόσμια αγορά εργασίας. Ο ανασχεδιασμός της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The communication from the European Union, “Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes” (2012), constituted both the motivation and the basis for this research. Education is required to meet the challenges of the 21st century by redefining educational goals and practices and focusing on three priorities: an upgrade in quality, more open and flexible access and allocation of funding. The success of this educational venture requires “high quality teachers who are well-trained” (p.13). Therefore, the “rethinking of education” must be accompanied by a corresponding “rethinking of training”, which will accommodate these three priorities and be revised and organized accordingly, in order for retrained educators to assist young people to adjust to a global labour market. The rethinking of education and training is intrinsically connected to the redefining of the professionalism of the contemporary educator, a term which requires clear definition “through crit ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45474
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45474
ND
45474
Εναλλακτικός τίτλος
Rethinking teacher training: emerging changes in quality, access and funding in Greece
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Μπαγάκης Γεώργιος
Κατσής Αθανάσιος
Καραλής Αθανάσιος
Καρακατσάνη Δέσποινα
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Φωτόπουλος Νικόλαος
Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ανασχεδιασμός; Εκπαίδευση; Εκπαιδευτικός; Επιμόρφωση; Ποιότητα; Ευέλικτη πρόσβαση; Επιμερισμός χρηματοδότησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 499 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)