Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOC) στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: διερεύνηση του δυνητικού ρόλου, της αξίας και των προοπτικών των MOOCs στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τυπικούς φοιτητές και φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Περίληψη

Από το 2008 που πρωτοεμφανίστηκαν τα μαζικά, ελεύθερα, διαδικτυακά μαθήματα - MOOCs (Massive Open Online Courses) η σχετική έρευνα έχει επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή τους σε ενηλίκους, κυρίως φοιτητές, απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματίες, ενώ ελάχιστα έχουν διερευνηθεί τα πιθανά οφέλη από τη υιοθέτηση τους στη διδασκαλία μαθημάτων χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμίδων και είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη σχετικά με τα πρακτικά θέματα σχεδίασης, υλοποίησης και προσφοράς τέτοιων μαθημάτων την προ-τριτοβάθμια εκπαίδευση.Τοποθετημένη μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα εργασία είχε διττό στόχο:a.σε θεωρητικό επίπεδο, να διερευνήσει τον δυνητικό ρόλο, την αξία και τις προοπτικές υιοθέτησης των MOOCs στην προ-τριτοβάθμια εκπαίδευσηb.σε πρακτικό επίπεδο, να προσδιορίσει και να προτείνει καλές πρακτικές και διαδικασίες σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, την παροχή και την αξιολόγηση των MOOCs για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Για την επίτευξη των παρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Research on Massive Open Online Courses (MOOCs) focuses mainly on their application to adults, students or graduates of tertiary education, while there has been very little research on the potential benefits of their utilization for teaching subjects of lower educational levels to students of younger ages, as well as on the practical issues of MOOCs’ utilization in pre-tertiary education.Thus, the purpose of present research study was twofold:a.at a theoretical level, to explore the potential role, value, uses and prospects of MOOCs’ utilization in pre-tertiary education andb.at a practical level, to identify and propose good practices and procedures regarding the design, development, implementation, provision and evaluation of MOOCs for secondary education.For achieving the above research goals, a spiral, two-cycle participatory action research design was utilized and run twice, for the succeeding school periods of 2015 and 2016. Within the context of this action research design a com ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45338
ND
45338
Εναλλακτικός τίτλος
Massive open online courses (MOOCs) in Greek secondary education: exploring the potential role, values, uses and prospects of MOOCs in Greek secondary education for typical students and students with diagnosed special learning disabilities
Συγγραφέας
Κουτσάκας, Φίλιππος Απόστολος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος
Πολίτης Παναγιώτης
Καρασαββίδης Ηλίας
Κόλλιας Βασίλειος
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Σάμψων Δημήτριος
Δημητριάδης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαζικά ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Προγραμματισμός υπολογιστών; Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι; Ανοιχτή εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 388 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα