Εκτίμηση της κατασκευασιμότητας τεχνικών έργων βάσει της ανάλυσης κινδύνων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η, για πρώτη φορά, αντιμετώπιση της έλλειψης μεθοδολογικής και υπολογιστικής διασύνδεσης της κατασκευασιμότητας και της ανάλυσης κινδύνων τεχνικών έργων. Με μια τέτοια διασύνδεση, ώστε τα προαναφερόμενα να λειτουργούν συμπληρωματικά και ως ενιαίο πλαίσιο, μπορούν να επιτευχθούν η καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία γνώσεων και πληροφοριών ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη της διαχειριστικής ομάδας, οι πιο οργανωμένες και καλύτερα διασυνδεδεμένες διαδικασίες μελέτης και κατασκευής, οι πιο στοχευμένες επενδύσεις κεφαλαίου και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών, η καλύτερη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η πιο στοιχειοθετημένη αποτίμηση συνθηκών εργοταξίου, η μεγαλύτερη έμφαση στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία, οι καλύτερα ενημερωμένες συμφωνίες ιδιοκτητών και εργολάβων, και οι καλύτερα διατεταγμένες διαδικασίες δημοπράτησης, αναδοχής, και διοίκησης του τεχνικού έργου. Η διασύνδεση αυτή, και έπειτα από μια διεξοδική κι εξαντλητική βιβλιογραφι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present doctoral thesis is the tackling, for the first time, of the lack of the methodological and computational integration between constructability and technical project risk analysis. Such an integration, where the aforementioned could function complementarily and as a single framework, can lead to better cooperation and communication among the stakeholders of the managerial team, better organized and more deeply integrated design and construction phases, more targeted capital investments and the implementation of innovative technologies, better supply chain management, more robustly documented assessment of the construction site conditions, advanced emphasis on labor health and safety, updated agreements between owners and contractors, and facilitation of the bidding, procurement and administration procedures. This integration, following a thorough and exhaustive literature review, was tackled as a statistical classification problem, which was modelled through the fo ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45100
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45100
ND
45100
Εναλλακτικός τίτλος
Risk-based constructability assessment in civil engineering projects
Συγγραφέας
Κιφοκέρης, Δημοσθένης του Γεράσιμος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Ξενίδης Ιωάννης
Αγγελίδης Δημοσθένης
Αρετούλης Γεώργιος
Βασιλειάδης Νικόλαος
Σέξτο Αναστάσιος
Χασιακός Αθανάσιος
Λουκογεωργάκη Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Κατασκευασιμότητα; Ανάλυση κινδύνων; Μηχανική μάθηση; Διαχείριση τεχνικών έργων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
455 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)