Η ανάλυση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας

Περίληψη

Ένα περιφερειακό σύστημα καινοτομίας υπογραμμίζει τη δυναμική, συσσωρευτική και κοινωνική φύση της διαδικασίας παραγωγής καινοτομίας. Αυτή η περιφερειακή συνάθροιση περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς κατάρτισης, φορείς χάραξης πολιτικής, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, συστάδες και ενδιάμεσους οργανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας. Ο τελικός αποδέκτης του συντονισμένου πλαισίου υποστήριξης για την παραγωγή καινοτομίας είναι οι επιχειρήσεις μίας περιφέρειας. Οι προσεγγίσεις της ανάλυσης ενός περιφερειακού συστήματος καινοτομίας ακολουθούν δύο βασικές προσεγγίσεις. Η συστημική προσέγγιση η οποία αναλύει σε λεπτομέρεια τα ενδοστοιχεία απόδοσης των περιφερειών εξετάζοντας τις αποτυχίες του συστήματος και η μετρική προσέγγιση η οποία αναλύει τα δείκτες εισροών και εκροών εξετάζοντας τις αποτυχίες της αγοράς. Η συστημική προσέγγιση περιορίζεται σε εμπειρικές μελέτες περιορισμένου αριθμού περιφερειών με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά ανάλυσης ενώ η μετρική σε ευ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A regional system of innovation underlines the dynamic, cumulative and social nature of the innovation production process. This regional aggregation includes research institutes, academic institutions, training organizations, policy makers, financing organizations, clusters and intermediary facilitating actors for technology transfer. The final beneficiaries of the coordinated frame of support for the production of innovation are the enterprises of region. The approaches of analysis of regional system of innovation follow two basic approaches. The systemic approach which analyzes in detail the internal attribution of regions examining the system failures and the metric approach which analyzes the indicators of imputs and outputs examining the market failures. The systemic approach is used in empirical studies applied on a limited number of regions with specialized regional characteristics while the metric approach is applied in wide number of regions as an exercise of indicator benchm ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20605
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20605
ND
20605
Εναλλακτικός τίτλος
The analysis of regional innovation systems
Συγγραφέας
Ζυγιάρης, Σωτήριος (Πατρώνυμο: Λάζαρος)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τομέας Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Κομνηνός Νικόλαος
Χατζηπαντελής Θεόδωρος
Αναστασιάδης Άγις
Καυκάλας Γρηγόρης
Πετράκος Γεώργιος
Λαμπριανίδης Λόης
Μπακούρος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Περιφερειακά συστήματα καινοτομίας; Μέτρηση καινοτομίας; Συστημική ανάλυση της καινοτομίας; Πρότυπα μέτρησης της καινοτομίας; Αξιολόγηση των περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας; Δείκτες απόδοσης της καινοτομίας; Πολιτικές καινοτομίας; Αξιολόγηση πολιτικών καινοτομίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 349 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)