Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων και χαρτοφυλακίων με ασαφείς περιορισμούς

Περίληψη

Ο χρονικός και ο οικονομικός προγραμματισμός δυσχεραίνεται όταν υπάρχει ασάφεια στα δεδομένα βάσει των οποίων εκπονείται. Έτσι, επηρεάζεται σημαντικά η εγκυρότητα των κύριων εκτιμήσεων, όπως ο χρόνος ολοκλήρωσης, το τελικό κόστος και οι αναμενόμενες χρηματοροές. Εξάλλου, τα έργα υλοποιούνται σε σχέση με περιορισμούς χρόνου και κόστους, οι τιμές των οποίων δεν μπορούν να προσδιορισθούν επακριβώς καθώς έχουν εγγενή ασάφεια. Συνεπώς, θα πρέπει να διερευνηθούν τα περιθώρια βελτίωσης, ώστε ο χρονικός και o οικονομικός προγραμματισμός σε σχέση με ασαφείς περιορισμούς να γίνει πιο αξιόπιστος και ρεαλιστικός.Η Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) αποσκοπεί στη διερεύνηση της σημασίας και της επιρροής της θεωρίας της ασάφειας στον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό. Περαιτέρω, επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας πολύ-επίπεδης προσέγγισης για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης-διαχείρισης, δηλαδή, δραστηριότητας έργου, έργου, χαρτο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Scheduling and financial planning is hindered when it is based on fuzzy data. Thus, the validity of the main estimates, such as completion time, final cost and the expected cash flow is seriously affected. Moreover, projects are implemented in regard to time and cost constraints, the values of which cannot be precisely defined because of their intrinsic fuzziness. Therefore, the margin for improvement should be investigated, so that the scheduling and financial planning in regard to fuzzy constraints becomes more reliable and realistic.This Doctoral Thesis is aimed at investigating the importance and influence of Fuzzy Set Theory in scheduling and financial planning. Furthermore, it aims at developing a multi-level approach to the analysis and processing of scheduling and financial planning data in different management levels, i.e., project activities, projects, portfolios of projects and programmes of projects. Finally, the determination of the degree of fuzziness of the data that is ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38805
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38805
ND
38805
Εναλλακτικός τίτλος
Scheduling and financial planning of projects and portfolios with fuzzy constraints
Συγγραφέας
Μαράβας, Αλέξανδρος-Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
Εξεταστική επιτροπή
Παντουβάκης Ιωάννης - Πάρις
Λαμπρόπουλος Σέργιος
Λάγαρος Νίκος
Λοΐζος Ανδρέας
Σπυράκος Κωνσταντίνος
Μουρατίδης Αθανάσιος
Χασιάκος Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Ασαφής χρονικός προγραμματισμός; ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ; Χρηματορή έργου; Καμπύλη-S; Επιφάνεια-S; Διαχείριση τεχνικών έργων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 191 σ. , πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)