Μυστηριογραφία: εμφάνιση και διασπορά μιας ποιητικής στη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία τον 19ο αιώνα

Περίληψη

Είναι γνωστό ότι μετά την εμπορική επιτυχία του έργου του Ευγένιου Σύη "Παρισίων απόκρυφα" (1842-1843) οι αγορές της λογοτεχνίας πολυαρίθμων χωρών πλημμύρισαν από μεγάλο αριθμό έργων που πρότειναν πολλές και διαφορετικές παραλλαγές του τίτλου του γαλλικού μυθιστορήματος. Ξεκινώντας από μια σε βάθος μελέτη της πρόσληψης του μυθιστορήματος του Σύη και όλης της λογοτεχνίας των « αποκρύφων » στη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, η διατριβή αυτή θέτει το ερώτημα για τη θέση που πρέπει να αποδοθεί στο πλαίσιο της πολιτισμικής ιστορίας, σ’αυτήν την επίμονη « μυστηριογραφία » η οποία υποσχόταν να αποκαλύψει στους αναγνώστες της τα μυστικά όχι μόνο του σύγχρονου κόσμου, αλλά και της ιστορίας, της επιστήμης, της πολιτικής κλπ. Εξετάζοντας τα συμπεράσματα της πλούσιας κριτικής παραγωγής σχετικά με το φαινόμενο των αποκρύφων που ερμηνεύτηκε ως ένα ιδιαίτερο είδος μυθιστορήματος στην κατηγορία της παραλογοτεχνίας, αυτή η διατριβή προτείνει μια προσέγγιση πιο σφαιρική. Καθαρό προϊόν του εφη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Following the global commercial success of "The Mysteries of Paris" (1842-1843) by Eugene Sue, literary markets were submerged by an incalculable number of works that proposed infinite variations on the title of the French novelist. Studying extensively the reception of Sue's famous novel and the mysterimania that it fired in France, Greece and Great Britain, this thesis questions the place that should be given, in cultural history, to the compulsive publication of mysteries promising their readers to unveil the secrets not only of the world that surrounded them, but also of history, science, politics, and so on. While discussing the conclusions of a prolific research that interprets the phenomenon as a specific novelistic genre of popular literature, this study argues for a more global approach. It shows that as a pure product of Nineteenth-Century media culture dedicated to the representation of the world, “mysteriography” was the crucible of a new social imaginary of reading which b ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Suite au succès commercial des "Mystères de Paris" (1842-1843) d’Eugène Sue, les marchés littéraires de nombreux pays ont été saturés par un nombre incalculable d’ouvrages qui proposaient d’infinies variations sur le titre du romancier français. À partir d’une étude approfondie de la réception du célèbre roman de Sue et de toute la littérature des « mystères » dont il a été à l’origine en France, en Grèce et en Grande-Bretagne, cette thèse s’interroge sur la place qu’il convient d’accorder, dans l’histoire culturelle, à cette « mystériographie » compulsive qui promettait aux lecteurs de leur révéler les secrets non seulement du monde contemporain, mais aussi de l’histoire, de la science, de la politique etc. Tout en questionnant les conclusions d’une critique prolifique sur le phénomène qui en fait un genre spécifique du domaine romanesque paralittéraire, cette thèse plaide pour une approche plus globale. Pur produit d’une culture médiatique vouée à la représentation du monde, la « mys ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44548
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44548
ND
44548
Εναλλακτικός τίτλος
Mysteriography: emergence and dissemination of a poetics in France, Greece and Great Britain
La fiction mystériographique: émergence et dissémination d’une poétique en France, en Grèce et en Grande Bretagne au XIXe siècle
Συγγραφέας
Κατσάνος, Φίλιππος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γκότση Γεωργία
Αθήνη Στέση
Thérenty Marie-Ève
Dumasy Lise
Nesci Catherine
Letourneux Matthieu
Valtat Jean-Christophe
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ευγένιος Σύης; Μυστηριομανία; Εφημεριδογραφία; Μαζική κουλτούρα; Παραλογοτεχνία - λαϊκό μυθιστόρημα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
483 σ., εικ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)