Η συμμετοχή των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία: αντιλήψεις και πρακτικές νηπιαγωγών

Περίληψη

Το ζήτημα της συμμετοχής των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία απασχολεί έντονα τη διεθνή επιστημονική κοινότητα στα πλαίσια μιας δημοκρατικής αντίληψης που αναγνωρίζει τα δικαιώματα των παιδιών (Hart, 1992). Στην προσχολική εκπαίδευση η σημασία της συμμετοχής των παιδιών έχει επισημανθεί από πολλούς ερευνητές για τις ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά να εκφράζουν αυτό που είναι σημαντικό για εκείνα με σκοπό την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους. Παράλληλα η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου σύμφωνα με το οποίο ακόμα και το μικρό παιδί θεωρείται ένας ενεργός πολίτης (MacNaughton et al. 2008). Στην προσχολική εκπαίδευση η έννοια της συμμετοχής μπορεί να έχει ποικίλα νοήματα και φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τις αντιλήψεις που έχουν οι νηπιαγωγοί για τα παιδιά (Bae, 2009). Ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι σημαντικός καθώς οι πρακτικές που εφαρμόζει καθορίζουν σημαντικά τον τρόπο που συμμετέχουν τα παιδιά. Από την άλλη, η βελτίωση ή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The issue of children's participation within the daily educational process highly concerns the international scientific community in the context of a democratic concept that recognizes children’s rights (Hart, 1992). In early childhoodeducation the importance of children's participation has been highlighted by many researchers regardingthe opportunities given to children to express what is important for them in order to better meet their needs. Meanwhile, the sociology of childhood contributes to the formation of a new model according to which even the young child is considered to be an active citizen (MacNaughton et. al., 2008). In early childhoodeducation the concept of participation may have various meanings and seems to be directly related to the perceptions of kindergarten teachers for children (Bae, 2009). The role of the kindergarten teacher is important as the practices theyimplement significantly determine the way children participate. On the other hand, the improvement or c ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44164
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44164
ND
44164
Εναλλακτικός τίτλος
Children's participation within the daily educational process in early childhood education: concepts and practices of kindergarten teachers
Συγγραφέας
Αλεξίου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Αλέξανδρος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Αυγητίδου Σοφία
Βρυνιώτη Καλλιόπη
Μπιρπίλη Μαρία
Ανδρούσου Αλεξάνδρα
Τσάφος Βασίλειος
Κατσαρού Ελένη
Γουργιώτου Ευθυμία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πεποιθήσεις και πρακτικές νηπιαγωγών; Συμμετοχή παιδιών; Επαγγελματική μάθηση; Υποστήριξη νηπιαγωγών; Αναστοχασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
531 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)