Δικαστική διερμηνεία: κοινωνιολογική προσέγγιση της θέσης και των ρόλων του δικαστικού διερμηνέα στην ελληνική πραγματικότητα

Περίληψη

Η διεπιστημονική προσέγγιση τόσο της Μετάφρασης όσο και της Διερμηνείας αποτελεί πλέον μονόδρομο για την ολοκληρωμένη θεώρησή τους και κατανόηση των σύνθετων μηχανισμών που τις διέπουν. Ειδικότερα, η επιστήμη της Κοινωνιολογίας έχει προσφέρει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρίσμα θέασης της διερμηνείας, θέτοντας στο επίκεντρο τα άτομα και τη σχέση τους με την ομάδα στην οποία εντάσσονται. Η παρούσα έρευνα αξιοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία και τον θεωρητικό εξοπλισμό της Κοινωνιολογίας καθώς και της Κοινωνικής Ψυχολογίας για να προσεγγίσει το ζήτημα του ρόλου του δικαστικού διερμηνέα στην Ελλάδα. Η δικαστική διαδικασία παρουσία διερμηνέα μελετάται ως κοινωνική δομή, ως ένα σύνθετο δίκτυο σχέσεων, όπου τα άτομα κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις από τις οποίες απορρέουν ρόλοι. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής το ενδιαφέρον στρέφεται αφενός στη θέση του δικαστικού διερμηνέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην πορεία του χρόνου και με την ανάληψη πλήθους σχετικών πρωτοβουλιών, και αφετέρου στον ρόλο που ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Interdisciplinary approaches to both Translation and Interpreting are now considered the most appropriate way to reveal and fully understand the complex mechanisms that govern them. Over the last decades, Sociology has provided a particularly interesting perspective on interpreting, laying focus on individuals and their relationship with the group they belong to. The present research uses the methodological tools and the theoretical perspective of both Sociology and Social Psychology to approach the role of court interpreter in Greece. Given this approach, court proceedings involving interpreting is considered as a social structure, as a complex network of relationships, where individuals hold specific statuses from which several roles emerge. The main focus is placed on the court interpreter’s status, as this was formed in the course of the years and has evolved as a result of many initiatives, as well as on the interpreter’s role as it is shaped and guided by the supplementary status ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43235
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43235
ND
43235
Εναλλακτικός τίτλος
Court interpreting: a sociological approach of the status and the roles of the court interpreter in Greece
Συγγραφέας
Δραγατσούλη, Φωτεινή του Γεώργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Εξεταστική επιτροπή
Πολίτης Μιχάλης
Βλαχόπουλος Στέφανος
Λίβας Σωτήριος
Κριμπάς Παναγιώτης
Τσαούση Ασπασία
Κανελλοπούλου-Μπότη Μαρία
Παπαδημητρίου Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δικαστική διερμηνεία; Κοινωνική θέση; Κοινωνικός ρόλος; Προσδοκίες; Σύγκρουση ρόλων; Κοινωνιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)