Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από τη διδασκαλία της ιστορίας με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Περίληψη

Η διδακτορική αυτή διατριβή εξετάζει την έννοια της ιστορικής ενσυναίσθησης - η οποία ορίζεται ως η προσπάθεια για την κατανόηση του παρελθόντος μέσα από τις ενέργειες, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των δρώντων ιστορικών προσώπων και περιλαμβάνει τις δεξιότητες εκείνες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής, ώστε να προσεγγίζει με τη λογική, το συναίσθημα και τη φαντασία του θεμελιώδη στοιχεία του διαθέσιμου ιστορικού υλικού - καθώς και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της στην διδασκαλία της ιστορίας στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Επιπλέον στόχοι της διατριβής είναι, η παρουσίαση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων για την ενσυναίσθηση, των μοντέλων διδασκαλίας της, οι τρόποι εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, τα οφέλη από την τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τέλος η εννοιολογική αποσαφήνιση και η υλοποίηση (εφαρμογή στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου) ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με την χρήση των Τ.Π.Ε. μέσα από το οποίο επιχειρείται να αναπτυχθεί η ιστορική εν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis examines the concept of historical empathy - defined as the effort to understand the past through the actions, beliefs and behaviors of the acting historical people, and includes the skills that the student must acquire in order to approach with logic, sentiment and imagination the fundamental elements of the available historical material - as well as the prerequisites for its cultivation in the teaching of history in the 5th Grade of the Primary School.Further objectives are, the presentation of the main theoretical approaches referring to empathy, its teaching models, the ways of introduction of ICTs in education and their benefits in the educational process and finally the conceptual clarification and implementation of an educational scenario with the use of ICTs with which it is attempted to develop historical empathy and formulate the corresponding conclusions and suggestions.Finally, the ultimate aim is to show that through historical empathy the students wil ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43080
ND
43080
Εναλλακτικός τίτλος
The development of empathy through the teaching of history with the pedegogical use of ICT
Συγγραφέας
Βελέτης, Κωνσταντίνος Χρήστος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Επιστημών της Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Βρεττός Ιωάννης
Βουδούρη Αγγελική
Μπαμπάλης Θωμάς
Ζαράνης Νικόλαος
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Γιαλαμάς Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορική ενσυναίσθηση; Τ.Π.Ε.; Εκπαιδευτική διαδικασία; εκπαιδευτικό σενάριο
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
242 σ., εικ., πιν., γραφ.