Αποτίμηση σεισμικού κινδύνου γεφυρών συνεκτιμώντας την αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδομής με χρήση μεθόδου μη γραμμικής μείωσης τάξης συστήματος

Περίληψη

Όπως έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν η αλληλεπίδραση του εδάφους με την ανωδομή μιας κατασκευής γεφυροποιΐας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόκριση της κατά την διάρκεια μιας σεισμικής διέγερσης. Έτσι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κρίνεται απαραίτητη η ορθή και λεπτομερής προσομοίωση του φαινομένου αλληλεπίδρασης εδάφους κατασκευής τόσο κατά την διάρκεια του σχεδιασμού οσο και στην διαδικασία αποτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας των κατασκευών γεφυροποιΐας. Διάφορες μεθοδολογίες μείωσης τάξης προσομοιώματος έχουν προταθεί με σκοπό την ελαχιστοποίηση του υπολογιστικού κόστους της προσομοίωσης της αλληλεπίδρασης εδάφους - κατασκευής. Ωστόσο οι προαναφερόμενες μεθοδολογίες αδυνατούν να διατηρήσουν το σύνολο των απαραίτητων ιδιοτήτων του ανελαστικού δυναμικού συστήματος με το πέρας της διαδικασίας μείωσης τάξης. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία μείωσης ανελαστικών δυναμικών συστημάτων αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής γεφυροποιΐας η οποί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

It has been shown that soil-structure interaction (SSI) can lead to a significant alteration of the response of a bridge structure under earthquake loading. The computational demand of such an analysis for the design and assessment of structures, as well as for the evaluation of their life cycle cost and risk exposure has led the civil engineering community to the development of a variety of methods towards model order reduction of the coupled soil-structure dynamic system. Yet no approach was capable of capturing simultaneously the frequency-dependent dynamic properties and the nonlinear behavior of the condensed segment of the overall soil-structure system, thus generating an imbalance between the modeling refinement achieved for the soil and the structure. In the current Thesis the aforementioned limitations are tackled through the development of a complete model order reduction methodology capable of targeting inelastic dynamic systems. The above order reduction method is implemen ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43069
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43069
ND
43069
Εναλλακτικός τίτλος
Seismic risk assessment of bridges considering soil-structure interaction by means of a frequency - and intensity - dependent order reduction
Συγγραφέας
Λεσγίδης, Νικόλαος του Δημήτριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών
Εξεταστική επιτροπή
Σέξτος Αναστάσιος
Μανώλης Γεώργιος
Kwon Oh-Sung
Κάππος Άνδρεας
Παπανικολάου Βασίλειος
Παπαδημητρίου Αχιλλέας
Μυλωνάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 181 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)