Ανελαστική ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς γεφυρών από σκυρόδεμα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η προσαρμογή, η επέκταση-βελτίωση και η αξιολόγηση της Ιδιομορφικής Ανελαστικής Στατικής Ανάλυσης (ΙΑΣΑ), σε φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα. Αρχικώς, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο της ΙΑΣΑ και μελετώνται τα κρίσιμα σημεία της μεθοδολογίας που χρήζουν προσοχής, λόγω της διαφορετικότητας του δομικού συστήματος και των δυναμικών χαρακτηριστικών των γεφυρών σε σχέση με τους συνήθεις κτιριακούς φορείς. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εγκάρσια διεύθυνση ανάλυσης, στην οποία η σεισμική απόκρισή τους είναι πολύ συχνά σύνθετη και ουσιωδώς διαφορετική από αυτήν των κτιρίων. Διερευνώνται ο αριθμός των απαραίτητων ιδιομορφών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση, ο τρόπος διγραμμικοποίησης των καμπυλών αντίστασης του φορέα, η επιλογή κατάλληλου σημείου χάραξης των καμπυλών αντίστασης, και ο τρόπος υπολογισμού της στοχευόμενης μετακίνησης για συγκεκριμένη ένταση σεισμικής διέγερσης. Για τη διεξαγωγή της έρευνας, επιλέγονται τρεις τύποι πραγματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main objective of this thesis is to adapt, extend-improve and evaluate the modal pushover analysis (MPA) as applied to concrete bridges. Firstly, the theoretical background of the MPA procedure is briefly discussed, and a set of additional assumptions and decisions regarding alternative procedures that can be used are presented, in order to apply the method in the case of bridges, due to their different structural system and dynamic characteristics, compared to those of ordinary building structures. The research focuses on the transverse direction of analysis, wherein the seismic response is very complex and often substantially different from that of buildings. Key issues are the number of modes that should be considered in the case of bridges, the way a pushover curve is bilinearized before being transformed into a capacity curve, the selection of an appropriate point for monitoring the displacement demand, and the use of inelastic spectra for defining the earthquake demand for ea ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35277
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35277
ND
35277
Εναλλακτικός τίτλος
Imelastic analysis of the dynamic behaviour of concrete bridges
Συγγραφέας
Παρασκευά, Θεμελίνα (Πατρώνυμο: Στέργος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών. Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιΐας
Εξεταστική επιτροπή
Κάππος Αθανάσιος
Στυλιανίδης Κοσμάς-Αθανάσιος
Σέξτος Αναστάσιος
Ιγνατάκης Χρήστος
Μανώλης Γεώργιος
Ψυχάρης Ιωάννης
Θερμού Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Γέφυρες; Ανελαστική στατική ανάλυση; Ιδιομορφική ανελαστική στατική ανάλυση; Σεισμική αποτίμηση; Πολυ-ιδιομορφική καμπύλη αντίστασης; Οπλισμένο σκυρόδεμα; Ανελστική απόκριση; Αντισεισμικός σχεδιασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xl, 295 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)