Η επίδραση ενός προγράμματος εκπαίδευσης προπονητών στο αντικειμενικό κλίμα παρακίνησης και στην παρακίνηση και ευζωία των προπονητών

Περίληψη

Βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη θεώρηση του κλίματος παρακίνησης (Duda, 2013) με τη χρήση κοινής θεώρησης δύο σημαντικών θεωριών παρακίνησης, συγκεκριμένα της θεωρίας των στόχων επίτευξης (AGT, Nicholls, 1989) και της θεωρίας του αυτοπροσδιορισμού (SDT, Deci & Ryan, 1985; 2000) ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν τριπλός: Πρώτον, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος προπονητών που βασίζεται στις ανωτέρω θεωρίες σχετικά με το αντικειμενικό κλίμα παρακίνησης στο ποδόσφαιρο από ένα πολυεθνικό δείγμα (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ελλάδα) με τη χρήση συστηματικής παρατήρησης. Δεύτερον, να εξετάσει με τη χρήση ανάλυσης αλληλουχίας (sequential analysis) τον βαθμό στον οποίο αναπτυξιακοί προπονητές ποδοσφαίρου παρουσιάζουν διαχρονικά σταθερά και διακριτά συμπεριφορικά πρότυπα σε επτά διαστάσεις του προπονητικού περιβάλλοντος και, επιπλέον, αν αυτά τα μοτίβα συμπεριφοράς διαφέρουν μεταξύ των προπονητών της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Drawing from an integrated conceptualization of the motivational climate (Duda, 2013) by using a joint consideration of two prominent theories of motivation, namely Achievement Goal Theory (AGT; Nicholls, 1989) and Self Determination Theory (SDT; Deci & Ryan, 1985; 2000) the purpose of the present thesis was threefold: Firstly, to assess the effectiveness of a European-based, theory-grounded coach education program on the objective motivational climate in grassroots football from a multinational sample (i.e., France, United Kingdom, Spain and Greece) using observational methodology. Secondly to examine, using sequential analytic techniques, the degree to which grassroots football coaches exhibit stable and distinct behavioral patterns over time across seven dimensions of the coaching environment and additionally, whether these patterns differ between experimental and control group coaches, and thirdly, via parallel multiple mediation analyses to examine the effects of Empowering Coachi ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42930
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42930
ND
42930
Εναλλακτικός τίτλος
Intervention effects of a coach education program on the objective motivational climate and on coaches’ motivation and well-being
Συγγραφέας
Τζιουμάκης, Ιωάννης του Στέργιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Διγγελίδης Νικόλαος
Παπαϊωάννου Αθανάσιος
Γούδας Μάριος
Θεοδωράκης Ιωάννης
Χατζηγεωργιάδης Αντώνιος
Duda Joan
Κούλη Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κλίμα παρακίνησης; Παρέμβαση; Διαχρονική; Προπονητική συμπεριφορά; Παρακίνηση και ευζωία των προπονητών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
201 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)