Διαχείριση της καινοτομίας και ηγεσία στην εκπαίδευση: η περίπτωση της φιλαναγνωσίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαχείριση της εκπαιδευτικής καινοτομίας υπό το φως της θεωρίας διαχείρισης καινοτομιών, υιοθετώντας δύο υποθέσεις. Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, η συμπεριφορά απέναντι στην αλλαγή είναι μια δυναμική διεργασία - και όχι ένα γεγονός – και η οποία περνά από διακριτά στάδια (Στάδια Ανησυχιών), ενώ σύμφωνα με την δεύτερη, η ένταση των ανησυχιών εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες (δημογραφικούς, ατομικούς και οργανωσιακούς). Οι διοικητικοί και παιδαγωγικοί ηγέτες γνωρίζοντας το στάδιο ανησυχίας στο οποίο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία εφαρμογής μίας καινοτομίας, μέσω προσαρμοσμένων παρεμβάσεων επαγγελματικής ανάπτυξης, μπορούν να προσφέρουν κατάλληλη ενδυνάμωση προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας.Με τη μετατροπή των 12/θεσίων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων των ημιαστικών και αστικών χώρων σε σχολεία που εφαρμόζουν Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Προγραμμα (ΕΑΕΠ), μία δέσμη καινοτομιών εφαρμόστηκε σ’ αυτά, αλλάζο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study examines the management of educational innovation from the perspective of innovation management theory, adopting two cases. According to the first hypothesis, the attitude to change is a dynamic process - not an event - and which goes through distinct stages (Stages of Concern), while according to the second, the intensity of concern depends on different factors (demographic, individual and organizational variables). Teachers’ administrative and pedagogical guidance executives knowing the Stages of Concern in which teachers are in the process of implementing an innovation, through adjusted professional development interventions, may offer adequate empowerment in order to ensure the successful implementation of innovation. By converting 12-teacher all day primary schools of suburban and urban areas into schools that implement the Comprehensive Reformed Educational Programme (CREP), a set of innovations were implemented, significantly altering the Greek school. The purpose o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38081
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38081
ND
38081
Εναλλακτικός τίτλος
Management of innovation and leadership in primary education in Greece: the case of the introduction of book - reading advancement activities (filanagnosia) in elementary schools
Συγγραφέας
Ψαράς, Χαράλαμπος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τομέας Κοινωνικών Επιστημών και Πολιτισμού
Εξεταστική επιτροπή
Φώκιαλη Περσεφόνη
Βιτσιλάκη Χρυσή
Ξανθάκου Ποτίτσα
Θεοδωροπούλου Ελένη
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Παπαδάτος Ιωάννης
Πολίτης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση καινοτομίας; Ηγεσία στην εκπαίδευση; Φιλαναγνωσία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
337 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)