Συνεργασία εκπαιδευτικών για την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος σπουδών στα μαθηματικά στο Γυμνάσιο: αντιθέσεις και διδακτικές αποφάσεις

Περίληψη

Η διατριβή αναφέρεται στην εφαρμογή ενός νέου προγράμματος σπουδών (ΠΣ) για τα μαθηματικά του γυμνασίου από τους εκπαιδευτικούς δύο σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διαδικασία υλοποίησης του ΠΣ και στις συζητήσεις στις ομάδες των εκπαιδευτικών αναδύονται αντιθέσεις οι οποίες ενεργοποιούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις των εκπαιδευτικών αναφέρονται στους στόχους που θέτουν και στις δράσεις που επιλέγουν κατά την εφαρμογή στην τάξη των προτάσεων του νέου ΠΣ. Τα ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής εστιάζουν στη μελέτη των αντιθέσεων και του περιεχομένου τους, στις αποφάσεις των εκπαιδευτικών και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, και στην επίδραση που μπορεί να έχουν οι αποφάσεις στο μετασχηματισμό της διδασκαλίας των μαθηματικών. Η συστηματική μελέτη των αντιθέσεων και των αποφάσεων των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της διδασκαλίας των μαθηματικών και στην ανάπτυξή της.Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας περιλαμβάνει τη Θεωρία της Δραστη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study is about mathematics teachers' enacting of new curriculum materials into their classrooms at two lower secondary schools. In particular, it focuses on the emerging contradictions which trigger teachers' decision making in the process of enacting this new curriculum. Teachers' decisions are about the goals they set and the actions they undertake in relation to curriculum. Research questions focus on contradictions and their content and character, teachers’ decisions and the factors influencing them and the impact decisions may have on transforming the teaching of mathematics. Systematic study of contradictions and corresponding teachers’ decisions contributes importantly in understanding teaching mathematics and promoting its development.The theoretical framework includes Activity Theory, in the way Leont'ev and Engeström formulated this perspective, and dialectical logic as a way to approach and understand movement and evolution of dynamic systems. Furthermore, curriculum en ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42414
ND
42414
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers collaborating to enact a new mathematics curriculum in lower secondary school: contradictions and teaching decisions
Συγγραφέας
Στουραΐτης, Κωνσταντίνος του Θεόδωρος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματικών. Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
Εξεταστική επιτροπή
Πόταρη Δέσποινα
Skott Jeppe
Σπύρου Παναγιώτης
Ζαχαριάδης Θεοδόσιος
Τριανταφύλλου Χρυσαυγή
Κολέζα Ευγενία
Σακονίδης Χαράλαμπος
Χρονάκη Άννα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική μαθηματικών; Αντιθέσεις; διδακτικές αποφάσεις; Θεωρία δραστηριότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
6, vii, 225 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)