Αξιολόγηση μη ψηλαφητών συμπαγών αλλοιώσεων μασού από βιοπτικό υλικό υποβοηθούμενης υπό αναρρόφηση βιοψίας (μαμμοτόμε), με την εφαρμογή νέων κυτταρολογικών τεχνικών και ανοσοκυτταροχημείας

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Η μέθοδος των Κυτταρολογικών εντυπωμάτων παρέχει μία γρήγορη προκαταρκτική διάγνωση αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βιοψίας μαστού. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αξιολόγηση της εγκυρότητας της μεθόδου των Κυτταρολογικών εντυπωμάτων όσον αφορά την προεγχειρητική διάγνωση των μηψηλαφητών, μαστογραφικά εντοπιζόμενων, συμπαγών αλλοιώσεων μαστού σε βιοπτικό υλικό ληφθέν με την τεχνική της υποβοηθούμενης υπό αναρρόφηση βιοψίας(VABB). ΜΕΘΟΔΟΣ: Εβδομήντα δύο γυναίκες με μη ψηλαφητές, συμπαγείς αλλοιώσεις μαστού χωρίς την παρουσία μικροαποτιτανώσεων, με μαστογραφική κατηγοριοποίηση BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 3 και 4,υπεβλήθησαν σε VABB, στο στερεοτακτικό τραπέζι της Fischer χρησιμοποιώντας 11-G αναρροφητικό καθετήρα Μαμμοτόμου. Κυτταρολογικά εντυπώματα ελήφθησαν και εξετάστηκαν αφού εχρώσθησαν με τις χρώσεις Diff-Quick, Παπανικολάου καιMay-Grünwald-Giemsa. Στη συνέχεια τα ιστοτεμαχίδια εβυθίσθηκαν στο μονιμοποιητικό διάλυμα CytoRich Red Collection για λίγα δευτερ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

OBJECTIVE: Imprint cytology provides a rapid preliminary diagnosisshortly after the completion of breast biopsy. This study aims to assess thevalidity of imprint cytology for the pre-operative diagnosis of non-palpablemammographic solid lesions excised by vacuum-assisted breast biopsy (VABB).METHODS: Seventy-two women with non-palpable Breast ImagingReporting and Data System 3 and 4 mammographic solid lesions withoutmicrocalcifications underwent VABB on the stereotactic Fischer's table with 11-GMammotome vacuum probes. Imprint samples were examined (Diff-Quick stain,modified Papanicolaou stain and May-Grünwald-Giemsa). The cores were dippedinto a CytoRich Red Collection fluid for a few seconds in order to obtain sampleswith the use of the specimen wash. After the completion of cytological procedures,the core was prepared for routine pathological study. The pathologist was blind to thepreliminary cytological results. The cytological and pathological diagnoses werecomparatively evaluated ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42323
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42323
ND
42323
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of non palpable breast solid lesions from bioptic material of vacuum - assisted biopsy (mammotome) applying new cytologic techniques and immunocytochemistry
Συγγραφέας
Οικονόμου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική και Χειρουργικής Παθολογίας Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών
Εξεταστική επιτροπή
Αθανασιάδου Παυλίνα
Ζωγράφος Γεώργιος
Πατσούρης Ευστράτιος
Νόννη Αφροδίτη
Νικολοπούλου - Σταμάτη Πολυξένη
Μανουράς Ανδρέας
Τούτουζας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μαστός; Συμπαγής αλλοιώσεις; Βιοψία μη ψηλαφητές; Εντυπώματα; Υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία; Ανοσοκυτταροχημεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
154 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)