Κυτταρολογική μελέτη μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού με μικροαποτιτανώσεις από βιοπτικό υλικό υποβοηθούμενης υπό αναρρόφηση στερεοτακτικής βιοψίας (mammotome): συσχέτιση με μοριακούς προγνωστικούς παράγοντες

Περίληψη

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εκτίμηση της χρήσης των κυτταρολογικών εντυπωμάτων σε υλικό που προέρχεται από ασθενείς με μικροαποτιτανώσεις που υπέστησαν υποβοηθούμενη υπό αναρρόφηση βιοψία( mammotome) και την εφαρμογή μοριακών δεικτών. ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 93 γυναίκες με μικροαποτιτανώσεις BI-RADS 3 και 4 που υπέστησαν βιοψία Mammotome με βελόνα 11 G στο στερεοτακτικό τραπέζι της Fischer, ελήφθησαν εντυπώματα και εξετάστηκαν . Μαστογραφία των ιστοτεμαχιδίων μετά τη βιοψία επιβεβαίωσε την αφαίρεση των μικροαποτιτανώσεων. Για την εφαρμογή της τεχνικής, τα ιστοτεμαχίδια με επιβεβαιωμένες μαστογραφικά αποτιτανώσεις κυλίστηκαν ελαφρά σε αντικειμενοφόρες πλάκες. Για μια ταχεία προκαταρκτική διάγνωση χρησιμοποιήθηκαν: Χρώση Diff- Quick, Pap Quick καιMay Grϋnwald Giemsa. Στη συνέχεια τα τεμαχίδια βυθίστηκαν σε ειδικό μονιμοποιητικό υγρό για λίγα δευτερόλεπτα (CytoRich Red Fluid ) και μετά επεξεργάστηκαν για τη δημιουργία ιζήματος .Μετά το πέρας της διαδικασίας τα τεμαχίδια ετοιμάστηκαν για τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Background: To evaluate imprint cytology in the context of specimens withmicrocalcifications derived from Vacuum-Assisted Breast Biopsy (VAAB) and theapplication of molecular markers.Patients and methods: A total of 93 women with microcalcifications BI-RADS 3and 4 underwent VABB and imprint samples were examined. VAAB was performedon Fisher’s table using 11-gauge Mammotome vacuum probes. A mammogram of thecores after the procedure confirmed the excision of microcalcificalcifications. For theapplication of imprint cytology, the cores with microcalcifications confirmed bymammogram were gently rolled against glass microscope slides and thus imprintsmears were made. For rapid preliminary diagnosis Dif-Quick stain, modifiedPapanicolaou stain and May Grunwald Giemsa were used. Afterwards the core wasdipped into CytoRich Red Collection fluid for a few seconds in order to obtainsamples with the use of the specimen wash. After the completion of cytologicalprocedures, the core was prepared for r ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42318
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42318
ND
42318
Εναλλακτικός τίτλος
Cytological study of nonpalpable lesions of breast with microcalcification vacuum-assisted breast biopsy: correlations with molecular predictor factors
Συγγραφέας
Φώτου, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικής. Κλινική Α' Προπαιδευτική Χειρουργική και Χειρουργικής Παθολογίας Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών
Εξεταστική επιτροπή
Ζωγράφος Γεώργιος
Αθανασιάδου Παυλίνα
Πατσούρης Ευστράτιος
Νικολοπούλου - Σταμάτη Πολυξένη
Νόννη Αφροδίτη
Μανουράς Ανδρέας
Τούτουζας Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μικροαποτιτανώσεις; Κυτταρολογικά εντυπώματα; Βιοψία; Μη ψηλαφητές αλλοιώσεις; Ανοσοκυτταροχημεία; Στερεοτακτική βιοψία υπό αναρρόφηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
157 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)