Προγνωστικοί δείκτες της βιολογικής συμπεριφοράς των νευροενδοκρινών όγκων του πνεύμονα: η σημασία της παρουσίας πεπτιδικών μεμβρανικών υποδοχέων

Περίληψη

Τα Πνευμονικά Καρκινοειδή (ΠΚ) είναι από τους συχνότερους νευροενδοκρινείς όγκους. Το υπάρχον σύστημα ταξινόμησής τους κατά ΠΟΥ (τυπικά, ΤΚ και άτυπα καρκινοειδή, ΑΚ), εμπεριέχει στοιχεία αξιολόγησης της βιολογικής συμπεριφοράς, ωστόσο έχουν συχνά παρατηρηθεί ΠΚ, που η συμπεριφορά τους δεν μπορεί να προβλεφθεί επαρκώς. Συνεπώς είναι επιθυμητή η ανεύρεση προγνωστικών δεικτών που να αξιολογούνται συμπληρωματικά ή/και ανεξάρτητα από τη μορφολογία των ΠΚ. Σκοπός: η ανοσοϊστοχημική μελέτη της έκφρασης στα ΠΚ του IGF-1, του υποδοχέα του, IGF-1R, του CTGF και του HIF-1α και η αξιολόγηση του ρόλου τους στην πρόγνωσή των ΠΚ σε συνδυασμό με το δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67. Επιπλέον, η ανοσοϊστοχημική χαρτογράφηση της έκφρασης των πέντε υποτύπων υποδοχέων σωματοστατίνης (SSTR1-5) και του υποδοχέα 2 της ντοπαμίνης (DR2) στα ΠΚ, ως πιθανοί στόχοι μοριακών θεραπειών. Μελετήθηκαν 121 ΠΚ (104 TΚ και 17 AΚ) από 110 ασθενείς. Κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση μόνο ο Ki-67 (βέλτιστη διχοτόμος τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pulmonary carcinoids (PC) are among the most common neuroendocrine tumors. The current WHO classification (typical; TC and atypical carcinoids; AC) incorporates the concept of grading; however in a subgroup of tumors it may not predict adequately their biological behavior. Therefore, it is desirable to find prognostic markers which may predict the behavior of PCs complementarily and / or regardless of their morphology. Objective: the immunohistoche-mical study of the expression of IGF-1, its receptor IGF-1R, CTGF and HIF-1α in PCs and the evaluation of their role as prognostic markers in combination with Ki-67 proliferation index. In addition, the immunohistochemical mapping of the expression of the five somatostatin receptor subtypes (SSTR1-5) and dopamine receptor (DR2) in PCs as potential targets for molecular therapies. Retrospective study of 121 PCs (104 TC and 17 AC) from 110 patients. After multivariate analysis, only Ki-67 (cut off value: 3.4%), age at diagnosis and the presenc ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42968
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42968
ND
42968
Εναλλακτικός τίτλος
Prognostic markers of the biological behavior of lung neuroendocrine tumors: the significance of peptide membranic receptors
Συγγραφέας
Κανάκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας. Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΛΑΪΚΟ
Εξεταστική επιτροπή
Βουλγαρέλης Μιχαήλ
Καλτσάς Γρηγόριος
Σύψας Νικόλαος
Κασσή Ευανθία
Σουγιουλτζής Σταύρος
Πρωτογέρου Αθανάσιος
Καψογεώργου Ευσταθία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Υποδοχείς σωματοστατίνης; Υποδοχείς ντοπαμίνης; Καρκινοειδές πνεύμονα; Δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67; Αυξητικός παράγοντας συνδετικού ιστού (CTGF)
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
121 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)