Οι τέχνες και οι συζεύξεις τους στον 20ο αιώνα: με σταθερή αναφορά στο έργο του Theodor Adorno και τη Σχολή της Φρανκφούρτης: η περίπτωση της μουσικής

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο “Οι τέχνες και οι συζεύξεις τους στον 20ο αιώνα”,(Με σταθερή αναφορά στο έργο του Theodor Adorno και τη Σχολή της Φρανκφούρτης,η περίπτωση της μουσικής), αναζητώντας το συγκείμενο (context), το σύνολο δηλαδήτων πολιτιστικών συμφραζομένων της μουσικής τα οποία συχνά αντιμετωπίζονταιεκτός αυτής, επισκοπεί αρχικά μεταξύ του πυλώνα των θετικών επιστημών και εκείνουτης φιλοσοφίας (αισθητική) σε ότι αφορά στα περί της μουσικής. Στο πρώτο μέροςπαρουσιάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που περιβάλλουν τη μουσική από το παρελθόνμέχρι σήμερα στην αναζήτηση του ουδού μεταξύ της επιστημονικής και της αισθητικήςτης υπόστασης. Στα πρώτα κεφάλαια του πρώτου μέρους αναδύονται οι σχέσεις τηςμουσικής με τα μαθηματικά, τη φυσική και τη βιολογία και στη συνέχεια οι αντίστοιχεςφιλοσοφικές θεωρήσεις με κατάληξη τις θέσεις της Σχολής της Φρανκφούρτης καιειδικότερα το σύνολο του προγράμματος του Theodor Adorno. Στο δεύτερο και κύριοσε έκταση μέρος της διατριβής, αναλύεται σε δυαδικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The PhD thesis "The Arts and their Connections in the 20th Century", (With constantreference to the work of Theodor Adorno and the Frankfurt School, the case of music),looking for the context, the whole of the cultural of music contexts that are often dealtwith outside, is first scrutinized between the pillar of science and that of philosophy(aesthetics) in terms of music. In the first part are presented all the elements thatsurround the music from the past to the present day in the quest for the thresholdbetween the scientific and the aesthetic of the hypostasis. The whole scheme can beextended to virtually any art. In the first chapters of the first part are emerging therelations of music with mathematics, physics and biology and then the correspondingphilosophical considerations ending the positions of the Frankfurt School and especiallyof Theodor Adorno. In the second and main part of the dissertation, the relationshipcreated by the couplings / partnerships of the arts and the resp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42291
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42291
ND
42291
Εναλλακτικός τίτλος
The arts and their connections in the 20th century
Συγγραφέας
Περιστέρης, Φίλιππος (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Ράπτη Παναγιώτα
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Γεωργάκη Αναστασία
Αραγεώργης Αριστείδης
Θεολόγου Κωνσταντίνος
Κουτούγκος Αριστοφάνης
Τάτλα Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Τέχνη; Μουσική; Αισθητική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
373 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)