Διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση και διδακτική: η συμμετοχική συνύπαρξη των αλλοδαπών μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης μέσω της παραδοσιακής μουσικής των χωρών προέλευσης των μαθητών του σχ...

Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι να αναζητηθεί το αν και το πώς θα μπορέσουν οι μαθητές να τοποθετηθούν κοινωνικά στο πολυπολιτισμικό σχολείο και να αναζητήσουν την ταυτότητά τους στο νέο γι’ αυτούς κοινωνικό περιβάλλον. Στόχοι της έρευνας: α) οι στάσεις και οι συμπεριφορές των μαθητών στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους να τείνουν στην κατεύθυνση του αλληλοσεβασμού και της κατανόησης (αποδιώχνοντας τις έννοιες του «ανώτερου»-«κατώτερου» πολιτισμού, μειώνοντας τις πολιτισμικές προκαταλήψεις, βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις και αποκτώντας θετική αυτοαντίληψη), β) οι μαθητές να καταφέρουν να αυξήσουν τη σχολική επίδοσή τους στο μάθημα της μουσικής ως αποτέλεσμα της αύξησης του ενδιαφέροντός τους για τους μουσικούς πολιτισμούς των «άλλων». Η έρευνα αποτελεί μια πρόταση διδακτικής παρέμβασης με πολυπολιτισμικό προσανατολισμό στη βάση μιας μελέτης περίπτωσης. Είναι ένα πειραματικό σχέδιο με δύο μετρήσεις (προ και μετά) με χρήση ομάδας ελέγχου. Πραγματοποιήθηκαν: α) συμπλήρωση ερωτηματολογί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research is to investigate whether and how students can put themselves in a multicultural school and form their identity in this new social environment. Research objectives: a) the attitudes and behaviors of students in their daily interaction should lead to mutual respect and understanding (abandoning stereotypes of “superior” – “inferior” civilization, reducing cultural prejudice, improving interpersonal relationships and gaining positive self-awareness), b) the students should be able to enhance their performance in school music class, as a result of an increasing interest in the music cultures of “the others”. This research is a proposal of teaching intervention with a multicultural orientation based on a case study. It is an experiment design with two assessment stages (before and after) using a control group. It consists of: a) questionnaires, b) interviews c) observation. Results and conclusions: The teaching of multicultural music results in a more harmon ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28432
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28432
ND
28432
Συγγραφέας
Δανοχρήστου, Μαριελένα (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσοστόμου Σμαράγδα
Μαλιάρας Νικόλαος
Κάβουρας Παύλος
Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα
Παπαπαύλου Μαρία
Ανδρούτσου Αλεξάνδρα
Τσάφος Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Τέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική)
Λέξεις-κλειδιά
Πολιτισμικό σχολείο; Αρμονική συνύπαρξη μαθητών; Διαπροσωπικές σχέσεις; Αλληλοσεβασμός; Παραδοσιακή μουσική; Πολιτισμικές προκαταλήψεις; Θετική αυτοαντίληψη; Σχολική επίδοση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 287 σ. και Β' τομος 215 σ.), πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)