Ανάπτυξη ικανών εκπαιδευτών ενηλίκων σε οργανισμούς μάθησης

Περίληψη

Έμπειροι και ικανοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα όσοι είναι εξειδικευμένοι σε ένα θέμα, συχνά χρησιμοποιούνται ως εσωτερικοί εκπαιδευτές για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και αναγκών άλλων εργαζόμενων στον ίδιο οργανισμό. Οι Εσωτερικοί Εκπαιδευτές περισσότερο προκύπτουν, παρά αναπτύσσονται στη βάση μιας συνειδητής απόφασης που λαμβάνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια. Επιπλέον, όπως η βιβλιογραφική επισκόπηση αποκαλύπτει, οι Εσωτερικοί Εκπαιδευτές δεν λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με εκπαιδευτικές / παιδαγωγικές ικανότητες ή βασικές ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στον ρόλο τους και θα βελτιώσουν τα επίπεδα αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευόμενούς τους. Από την άλλη πλευρά, οι Εσωτερικοί Εκπαιδευτές σε ένα οργανισμό έχουν ένα σημαντικό ρόλο, καθώς επηρεάζουν και συχνά καθορίζουν τη μαθησιακή εξέλιξη άλλων ατόμων στον οργανισμό, μέσω διαφόρων μαθησιακών τεχνικών και δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν τυπική κατάρτιση, μάθηση σε ομάδες, εκπαίδευσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Skilled employees, especially subject expert employees, are often used as internal trainers in response to meeting the training gaps and needs of other employees in the same organization. In-Company Trainers are mostly nominated as such, rather than developed through a conscious decision that is taken according to certain criteria. Furthermore, as research evidence reveals, In-Company Trainers are not given a proper training regarding educational / pedagogical skills or key competences that will assist them in their role and will improve the levels of interaction, communication and collaboration with their trainees. On the other hand, internal trainers within an organization have a crucial role, since they influence and often determine the learning evolution of other people in the organization, through various learning techniques and activities, including formal training, team learning, on the job training etc. This evolution may begin from individual level, but it can result in team d ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39900
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39900
ND
39900
Εναλλακτικός τίτλος
Developing competent adult educators in learning organizations
Συγγραφέας
Παυλάκης, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκος Αλέξιος
Καραλής Αθανάσιος
Κουτούζης Εμμανουήλ
Βαλκάνος Ευθύμιος
Βεργίδης Δημήτριος
Γουγουλάκης Πέτρος
Φραγκούλης Ιωσήφ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτής Ενηλίκων; Εσωτερικοί Εκπαιδευτές; Οργανισμοί Μάθησης; Οριζόντιες Ικανότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
243 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)