Η πολυδιάστατη μάθηση ως παράγοντας μετασχηματισμού στους ενηλίκους

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο να διερευνήσει τη χρήση της τέχνης και της αισθητικής εμπειρίας ως διδακτικές πρακτικές, όταν αξιοποιούνται σε ένα περιβάλλον που πληροί τους όρους για να εφαρμοστεί η Πολυδιάστατη Μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας της Πολυδιάστατης Μάθησης στην εκπαίδευση των ενηλίκων -ιδιαίτερα των εκπαιδευομένων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)- έχοντας ως διδακτικό εργαλείο βιωματικές τεχνικές που αξιοποιούν την τέχνη. Κατά την ερευνητική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως το εκπαιδευτικό δράμα, το παιχνίδι ρόλων, η παρατήρηση έργων τέχνης, η προσομοίωση κ.τ.λ. και μελετήθηκε το κατά πόσο μπορούν αυτές να ενισχύσουν τον κριτικό στοχασμό και την ικανότητα ανάληψης δράσης των εκπαιδευομένων, με τελικό αποτέλεσμα το Μετασχηματισμό των πεποιθήσεών τους, διατηρώντας την όποια αλλαγή μετά το πέρας της εκπαιδευτικής παρέμβασης και σε βάθος χρόνου, βελτιώνοντας παράλληλα το επίπεδο ενσυναίσθησης των συμμετεχόντων. Ως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of the thesis in hand is looking into the assessment of art and aesthetic experience as teaching methods when utilized in a teaching environment that fulfills the terms of practicing the Multidimensional Learning. More specifically, the possibility of applying the theory of Multidimensional Learning in Adult Education – especially on trainees in Second Chance Scools (SCS) – using as teaching tools experiential techniques leveraging Art. During researching progress there were used techniques such as educational drama, role playing, observation of works of art, simulation e.t.c and it was studied the degree of enhancing critical thinking and also the ability of the trainees of taking action, which will result to the Transforming of their beliefs, maintaining whatever change caused, after the end of the educational intervention and in the long term, upgrading at the same time the level of empathy of the trainees. As approaching method it was used the “action-research” while du ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39649
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39649
ND
39649
Εναλλακτικός τίτλος
Multidimensional learning as a factor of transformative learning in adult education
Συγγραφέας
Καγιαβή, Μαρία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκος Αλέξιος
Κοντογιάννη Άλκηστις
Βεργίδης Δημήτριος
Καραλής Αθανάσιος
Βαϊκούση Δανάη
Μάγος Κωνσταντίνος
Κορωναίου Αλεξάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων; Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας; Πολυδιάστατη μάθηση; Μετασχηματίζουσα μάθηση; Τέχνη στην εκπαίδευση; Εκπαιδευτικό δράμα; Ορατή Σκέψη; Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
403 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)