Ανάπτυξη νέων υβριδικών πολυμερικών υλικών για βιοϊατρικές εφαρμογές

Περίληψη

Το κύριο αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη πορωδών, ινωδών και νανοσύνθετων υλικών πολυμερικής μήτρας ενισχυμένης είτε με ανόργανους νανοσωλήνες είτε με πολυστρωματικά ορυκτά. Προκειμένου να δημιουργηθούν ινώδεις και πορώδεις δομές νανοϋβριδικών πολυμερών με επιθυμητές ιδιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα τελικά μορφολογικά τους χαρακτηριστικά τους.Για το λόγο αυτό, αρχικά, παρασκευάστηκαν σύνθετες βιοαποκοδομήσιμες πορώδεις δομές αποτελούμενες από PLGA και οργανικά τροποποιημένο μοντμοριλλονίτη (Cloisite 15A) που προέκυψαν από αμφισυνεχή πολυμερικά μίγματα μέσω της επιλεκτικής διάλυσης του θυσιαζόμενου συστατικού (PS). Οι πορώδεις αυτές δομές εμφάνισαν ενδιαφέροντα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η διασυνδεδεμένη πορώδης δομή και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αυτής (πορώδες, μέση διάμετρος πόρων) παρουσιάζουν εξάρτηση από την περιεκτικότητα και την διευθέτη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main goal of this thesis was to develop porous, fibrous and polymer nanocomposites materials reinforced with either inorganic nanotubes or layered minerals. In order to create nanohybrid fibrous and porous polymeric structures, that can be used in various industrial applications, it is necessary to investigate the factors that affect their final morphological characteristics. For this reason, biodegradable porous structures composed by PLGA and organically modified montmorillonite (Cl15A) were initially prepared from melt-compounded co-continuous polymer blends via the selective dissolution of the sacrificial constituent (PS). The porous structures showed interesting morphological characteristics. The interconnected porous structure and its geometrical characteristics (porosity, average pore diameter) were found to be dependent on the loading and the configuration (intercalated or exfoliated) of the organically modified montmorillonite in the composite material. Due to the better ( ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39896
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39896
ND
39896
Εναλλακτικός τίτλος
Development of new hybrid polymeric materials for biomedical applications
Συγγραφέας
Μπακλαβαρίδης, Απόστολος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Χημείας. Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιώτου Κωνσταντίνος
Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα
Ζουμπουρτικούδης Ιωάννης
Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
Μπικιάρης Δημήτριος
Αχιλιάς Δημήτριος
Τσιβιντζέλης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Χημικού Μηχανικού
Λέξεις-κλειδιά
Επιστήμη των υλικών; Βιοπολυμερή; Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά; Πορώδη πολυμερή; 'Ινες; Υπερκρίσιμο CO2; Ιστομηχανική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
282 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)