Σύνθεση και μελέτη νέων βιονανοσύνθετων πολυμερικών υλικών για εφαρμογές ιστομηχανικής

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής, συντέθηκαν και μελετήθηκαν βιονανοσύνθετα πολυμερικά υλικά με βάση την πολυ(ε-καπρολακτόνη) (PCL), με στόχο τη βελτίωση των φυσικοχημικών και βιολογικών της ιδιοτήτων. Η PCL είναι ένας αλειφατικός, βιοαποικοδομήσιμος και βιοσυμβατός αλειφατικός πολυεστέρας που χρησιμοποιείται κυρίως σε βιοϊατρικές εφαρμογές. Πέρα όμως από αυτά τα ελκυστικά της χαρακτηριστικά, που συμπεριλαμβάνουν την εύκολη μορφοποίηση, δυνατότητα 3D εκτύπωσης και καλές ρεολογικές ιδιότητες, η PCL είναι ένα βιοαδρανές πολυμερές, κάτι το οποίο περιορίζει τη προσκόλληση και τον πολλαπλασιασμό κυττάρων στην επιφάνειά του και συνεπώς και το εύρος εφαρμογών της στην ιστομηχανική, καθώς επίσης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε εφαρμογές με μεγάλα μηχανικά φορτία λόγω των χαμηλών μηχανικών της ιδιοτήτων. Είναι γεγονός ότι ένα μονοφασικό ικρίωμα δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις τις εκάστοτε βιοϊατρικής εφαρμογής, και για το λόγο αυτό η επιστημονική κοινότητα έχει στρα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of this PhD dissertation, bionanocomposite polymeric materials based on poly (ε-caprolactone) (PCL) were synthesized and studied in order to improve its physicochemical and biological properties. PCL is an aliphatic, biodegradable and biocompatible aliphatic polyester used primarily in biomedical applications. Apart from these attractive features, including easy moulding, 3D printing capability and good rheological properties, PCL is a bioinert polymer, which limits cell adhesion and proliferation on its surface and hence its range of applications is limited, as well as its use in high load bearing applications because of its low mechanical properties. It is a fact that a single-component scaffold cannot meet all the requirements for biomedical applications, and for this reason the scientific community has turned to composite and nanocomposite materials to solve the challenges it faces, which are increasingly demanding as medicine and technology evolve. In this context, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44624
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44624
ND
44624
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis and study of new bionanocomposite polymeric materials for tissue engineering applications
Συγγραφέας
Τερζοπούλου, Ζωή (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας. Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων
Εξεταστική επιτροπή
Μπικιάρης Δημήτριος
Αχιλιάς Δημήτριος
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Παυλίδου Ελένη
Λαμπροπούλου Δημητρούλα
Χρυσάφης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Βιοπολυμερή; Βιοσυμβατά πολυμερή; Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά; Ιστομηχανική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
339 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)