Παρασκευή νανοσωματιδίων τύπου core-shell για τη στοχευμένη αποδέσμευση του αντικαρκινικού φαρμάκου paclitaxel με χρήση νέων βιοσυμβατών και θερμοευαίσθητων πολυμερικών φορέων

Περίληψη

Ο στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η ανάπτυξη φαρμακευτικού σκευάσματος κατάλληλου για ενδοφλέβια χορήγηση που να επιτυγχάνει ‘στοχευμένη’ αποδέσμευση της αντικαρκινικής δραστικής paclitaxel κατά τη χημειοθεραπεία ασθενών με ταυτόχρονη εφαρμογή τοπικής υπερθερμίας στον καρκινικό όγκο. Το προτεινόμενο φαρμακευτικό σκεύασμα αποτελείται από νανοσωματίδια πολυμερούς-paclitaxel τα οποία ήταν επιθυμητό να εμφανίζουν χαμηλή αποδέσμευση της δραστικής στους 37oC και υψηλότερη αποδέσμευση στους 42oC επιτυγχάνοντας χαμηλή τοξικότητα σε φυσιολογικούς ιστούς αλλά υψηλή αντικαρκινική δράση στους καρκινικούς όγκους που θα θερμαίνονται τοπικά.Παρασκευάστηκαν κατάλληλοι βιοσυμβατοί πολυμερικοί φορείς που ήταν αλειφατικοί πολυεστέρες όπως ο πολυ(αδιπικός προπυλενεστέρας) (PPAd) διαφόρων μοριακών βαρών και συμπολυμερή αυτού με μεθόξυ-πολυαιθυλενογλυκόλη (mPEG) διαφόρων μοριακών βαρών. Η πρωτοτυπία αυτών ήταν ότι είναι βιοσυμβατά υλικά, αφού εμφανίζουν κυτταροτοξικότητα χαμηλότερη ή παραπλήσια από α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was to develop a pharmaceutical drug delivery system which will be appropriate for intravenous administration for the targeting release of the anticancer active ingredient paclitaxel during chemotherapies in combination with the application of mild hyperthermia to the tumor site. The proposed drug delivery system consisted of polymer-paclitaxel nanoparticles for which it was desired to show low paclitaxel release rates at 37oC and higher release rates at 42oC in order to achieve low toxicity levels to physiological human cells but higher effectiveness against cancer cells which will be topically heated. Therefore biocompatible polymeric carriers where prepared which were aliphatic polyesters like poly(propylene adipate) (PPAd) of different molecular weights and their copolymers with methoxy polyethylene glycol (mPEG) of different molecular weights. The innovation of these materials was the fact that they are biocompatible, showing lower or equal cytotoxicity ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34975
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34975
ND
34975
Εναλλακτικός τίτλος
Preparation of core-shell type nanoparticles for the targeting release of the anticancer drug paclitaxel using new biocompatible and thermosensitive polymeric carriers
Συγγραφέας
Καραβελίδης, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μπικιάρης Δημήτριος
Σιδερίδου-Καραγιαννίδου Ειρήνη
Παντόπουλος Κωνσταντίνος
Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος
Αχιλιάς Δημήτριος
Παυλίδου Ελένη
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Θερμοευαισθησία; Στοχευμένη χημειοθεραπεία; Πακλιταξέλη; Αλειφατικοί πολυεστέρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
297 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)