Δοκίμια για τα οικονομικά της εργασίας: η επίπτωση των κατώτατων μισθών στην απασχόληση

Περίληψη

Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζουμε μία βιβλιογραφική επισκόπηση όλων των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να εξεταστεί η επίδραση του κατώτατου μισθού στην απασχόληση και τα αποτελέσματα διαφορετικών μελετών. Επιπλέον, κατηγοριοποιούμε τις μελέτες ανάλογα με τη δομή των δεδομένων και επιπρόσθετα παρουσιάζουμε τα σχόλιά μας για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της σχέσης κατώτατων μισθών – απασχόλησης. Το κεφάλαιο 2 βασίζεται σε τεχνικές διαστρωματικών στοιχείων για να εκτιμηθεί η επίπτωση του κατώτατου μισθού στα επίπεδα απασχόλησης διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και, επιπλέον, μελετούμε την επίπτωση ανά φύλο. Ακόμη, εκτιμούμε την επίπτωση των συστημάτων κατώτατων μισθών και των πολιτικών και θεσμών της αγοράς εργασίας στην απασχόληση των διαφορετικών αυτών ηλικιακών κατηγοριών. Το πάνελ 17 χωρών του ΟΟΣΑ για τη περίοδο 1985-2008, μας επέτρεψε να διαφοροποιήσουμε την επίδραση των κατώτατων μισθών στην απασχόληση και το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στους νέο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In chapter 1, we present a literature review on all the methods used to analyze the employment effect of minimum wage and on the results of different studies. Additionally, we categorize the studies by the structure of the data and we further present our comments on the methods used to examine the relationship between minimum wages and employment. Chapter 2 is based on panel data techniques in order to estimate the impact of minimum wage on employment levels of different age groups and, in addition to this, we study the effect by gender. Furthermore, we estimate the employment effect of minimum wage systems and labor market policies and institutions on these different age groups. The panel of 17 OECD countries from 1985 to 2008 allowed us to differentiate the effect of minimum wages on employment and labor force participation rate for young, prime-aged and older people. In chapter 3, we investigate how the economic crisis affects the impact of minimum wage on employment levels ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39107
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39107
ND
39107
Εναλλακτικός τίτλος
Essays on labor economics: the employment effect of minimum wages
Συγγραφέας
Γιώτης, Γεώργιος του Παύλος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χλέτσος Μιχαήλ-Θεωλόγος
Αδάμ-Άδεμ Αντώνιος
Καμμάς Παντελής
Βαβούρας Ιωάννης
Σακέλλης Ιωάννης
Παπαπέτρου Ευαγγελία
Κόλλιας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Κατώτατος μισθός; Απασχόληση; Βιβλιογραφική επισκόπηση; Ηλικιακές κατηγορίες; Συστήματα κατώτατων μισθών; Θεσμοί και πολιτικές της αγοράς εργασίας; Μέσος μισθός; Ύφεση; Θεσμοί καθορισμού μισθών; Μετα-ανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
ix, 293 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)