Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της φυσικής αγωγής με σύστημα κριτηρίων

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν αφενός ο έλεγχος ενός εργαλείου αυτοαξιολόγησης της αποτελεσματικής διδασκαλίας της φυσικής αγωγής και αφετέρου η δημιουργία και ο έλεγχος ενός εργαλείου συστηματικής παρατήρησης, μιας ρουμπρίκας ετεροαξιολόγησης της διδακτικής πρακτικής εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Δευτερεύων σκοπός ήταν η εξέταση: α) πιθανών διαφορών λόγω φύλου και βαθμίδας των εκπαιδευτικών στην αυτοαξιολόγηση της αποτελεσματικής διδασκαλίας και β) πιθανών διαφορών στην αποτελεσματική διδασκαλία, λόγω φύλου και τάξης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω συστηματικής παρατήρησης (ετεροαξιολόγηση). Για την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, χρησιμοποιήθηκε Κλίμακα 90 ερωτήσεων που αναπτύχθηκε από τη Δέρρη (2008). Αρχικά συμπληρώθηκε από 250 καθηγητές φυσικής αγωγής (135 άνδρες και 115 γυναίκες) από τους οποίους οι 140 εργάζονταν στην πρωτοβάθμια και οι 110 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά τον έλεγχό του, το εργαλείο συμπληρώθηκε από 200 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (104 άνδρες και 96 γυναί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study was, on the one hand, the examination of a self-assessment tool and, on the other hand, the creation and inspection of a systematic observation tool; a rubric for the assessment of teaching effectiveness of physical education teachers. A secondary purpose was the examination of a) possible differences in self-assessment of effective teaching due to gender and level of educators, b) potential differences of effective teaching depending on gender and class in primary education, through systematic observation (peer assessment). A scale of 90 questions, developed by Derri (2008) was used for teachers’ self-assessment. Initially, it was filled in by 250 physical education teachers (135 male and 115 female), 140 of whom were occupied in primary education and the other 110 in secondary education. After its examination, the questionnaire was filled in by 200 physical education teachers (104 male and 96 female), 105 of whom were working in primary and 95 in secondary ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39004
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39004
ND
39004
Εναλλακτικός τίτλος
Physical education teacher’s evaluation based on standards system
Συγγραφέας
Κυργυρίδης, Παύλος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Δέρρη Βασιλική
Μαυρομμάτης Γεώργιος
Θεοδωράκης Ιωάννης
Αντωνίου Παναγιώτης
Διγγελίδης Νικόλαος
Κουρτέσης Θωμάς
Κούλη Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αυτοαξιολόγηση; Αξιολόγηση; Καθηγητής φυσικής αγωγής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiii, 174 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)