Αναγνωστικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες στην Ελληνική ως μητρική και στη Γαλλική ως ξένη γλώσσα σε μαθητές με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση διαφορών στις αναγνωστικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες μαθητών με καλή αναγνωστική ικανότητα και με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης στην ελληνική ως μητρική και στη γαλλική ως ξένη γλώσσα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Επίσης, η έρευνα εξέτασε τη σχέση μεταξύ του μορφοσυντακτικού γλωσσικού παράγοντα της ανάγνωσης με τις τρεις συνιστώσες της αναγνωστικής διαδικασίας, την ακρίβεια στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την κατανόηση. Τέλος, βασικός στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί αν οι αναγνωστικές δεξιότητες στην ελληνική ως μητρική γλώσσα μπορούν να προβλέψουν τις αναγνωστικές δεξιότητες στη γαλλική ως ξένη γλώσσα τόσο των μαθητών με καλή αναγνωστική ικανότητα όσο και των μαθητών με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης. Tο δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από μία ομάδα μαθητών με καλή αναγνωστική ικανότητα (Ν=108) και μία ομάδα μαθητών με ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (Ν=108), οι οποίοι αξιολογήθηκαν στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was the investigation of differences in reading and morphosyntactic skills between students with good reading competence and those with specific reading disorder in Greek as a mother tongue and in French as a foreign language at the elementary and secondary school. Furthermore, this study examined the relation between the morphosyntactic linguistic factor of reading and the three components of the reading process, i.e. precision in decoding, fluency and comprehension. Finally, a basic objective of the study was to investigate whether the reading skills in Greek as a mother tongue could predict reading skills in French as a foreign language both for students with good reading competence and students with specific reading disorder. The sample of the study consisted of a group of students with good reading competence (N=108) and a group of students with specific reading disorder (N=108), who were assessed in decoding, in fluency, in morphosyntax and in compreh ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38813
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38813
ND
38813
Εναλλακτικός τίτλος
Reading and morphosyntactic skills in Greek as a mother tongue and French as a foreign language to students with specific reading disorder
Συγγραφέας
Τσελά, Βασιλική του Νικόλαος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρέου Γεωργία
Καραπέτσας Ανάργυρος
Βλάχος Φίλιππος
Σταυρακάκη Σταυρούλα
ΤΖιβινίκου Σωτηρία
Σαπουντζάκη Γαλήνη
Γαλαντόμος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης; Ελληνική ως μητρική γλώσσα; Γαλλική ως ξένη γλώσσα; Αναγνωστικές και μορφοσυντακτικές δεξιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
318 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)