Αναλογικός αναστοχασμός και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες μοντελοποίησης στη φυσική

Περίληψη

Η μοντελοποίηση στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών θεωρείται ως μία ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία μάθησης, ενώ παράλληλα αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην εκπαιδευτική έρευνα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των συστημάτων του φυσικού κόσμου, τα αντίστοιχα μοντέλα στη βιβλιογραφία είναι αναρίθμητα. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, επιχειρήσαμε να ταξινομήσουμε τα μοντέλα και εισάγαμε την έννοια του "Επίπεδου Μοντελοποίησης" (πρωτογενές, δευτερογενές, τριτογενές) ανάλογα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα κατά την έναρξη της δημιουργίας του μοντέλου. Επιπλέον, στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, αναλύεται η συνεργασία των μαθητών που συμμετέχουν σε διερευνητικές δραστηριότητες, μέσα από τα υπάρχοντα συστήματα συνεργατικής μάθησης και διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις. Με δεδομένο ότι ο αναστοχασμός λειτουργεί ως προωθητικός παράγοντας για τη μεταγνώση, στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης γίνεται ανασκόπηση διαφόρων ερευνών σχετικά με τον αναστοχασμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Modelling in Didactics of Science is considered as a very important learning process,while in parallel it is a subject of study in educational research. Due to the wide variety of systems of the natural world, the models in the literature are innumerable. Based on this finding, in the analysis of the current situation, we tried to classify the models and introduce the conceptof "Modelling Layer" (primary, secondary, tertiary), depending on the available data at the beginning of the creation of the model. Furthermore, in the analysis of the current situation, the collaboration between students participating in exploratory activities through existing collaborative learning systems and various research approaches is analysed. Given that reflection acts as a booster for metacognition, the analysis of the current situation is revie wingvarious studies on reflection in technological environments. Through the review and inconjunction with the advantages of analogical reasoning, we propose an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38798
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38798
ND
38798
Εναλλακτικός τίτλος
Analogical reflection and development of metacognitive skills through collaborative modelling activities in physics
Συγγραφέας
Κρητικός, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τομέας της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Καφούση Σουλτάνα
Κόμης Βασίλειος
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Ψύλλος Δημήτριος
Φεσάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΆλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Λογισμικό μοντελοποίησης; Συνεργατική υποστήριξη; Μεταγνώση; Αναστοχασμός; Αναλογικός συλλογισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
4, xxiii, 525 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)