Αντιλήψεις των μαθητών της Α΄ Λυκείου για την έννοια της τριβής, τους νόμους της και το ρόλο της στη σχετική μεταφορική και περιστροφική κίνηση: πρόταση για εποικοδομητική διδακτική παρέμβαση σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν αρχικά, η διερεύνηση των εναλλακτικών αντιλήψεων των μαθητών για την έννοια της τριβής, τους νόμους της και το ρόλο της στη σχετική κίνηση και, στη συνέχεια, η μελέτη (σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση) μιας διδακτικής προσέγγισης του γνωστικού αυτού περιεχομένου. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αποτέλεσε ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός συνδυασμένος με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάσαμε διδακτικά-μαθησιακά έργα που βασίζονταν στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών (εργαστηριακές δραστηριότητες, problem solving, αναλογίες, μοντέλο της «βούρτσας», εννοιολογικοί χάρτες, τεχνική των «fragmented diagrams» και συζήτηση σε ομάδες). Επιπλέον, η διδακτική ακολουθία περιελάμβανε τη διδασκαλία της φύσης της τριβής σε μικροσκοπικό επίπεδο και τις βασικές έννοιες της σχετικής κίνησης, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο ρόλος της τριβής στη σχετική κίνηση. Το δείγμα αποτέλεσαν 259 μαθητές Α΄ Λυκείου από 5 σχολεία διαφορετικών περιοχών της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was the investigation of the students’ alternative conceptions as well as the construction, implementation and assessment of a teaching approach of friction, its laws and its role in relative motion. The theoretical framework was social constructivism combined with the cooperative learning. In this context we designed teaching- learning strategies based on students’ alternative ideas (laboratory activities, problem solving, instructional analogies, teaching model of “brush”, concept maps, technique of “fragmented diagrams” and group discussion). Furthermore, the teaching sequence included the teaching of nature of friction at the microscopic level and fundamental concepts of relative motion, in order the students to understand the role of friction in relative motion. The sample consisted of 259 tenth grade students (aged 15-16) from five different regions of Greece. The students: a) answered a pre-test questionnaire in writing, b) were separated in experimental g ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29130
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29130
ND
29130
Εναλλακτικός τίτλος
Alternative conceptions of 15 years old students about frictional force, its laws and its role in relative translational and rotational motion: A proposal for a constructivist teaching approach in a cooperative learning environment
Συγγραφέας
Ευαγγελοπούλου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Επαίδευσης. Τομέας Θετικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Μίχας Παύλος
Παπαγεωργίου Γεώργιος
Καραφύλλης Αθανάσιος
Σακονίδης Χαράλαμπος
Σακκά Δέσποινα
Δημητρίου Αναστασία
Μάρκος Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών; Δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Τριβή ανάμεσα σε στερεά; Νόμοι της τριβής; Σχετικότητα του Γαλιλαίου; Εποικοδομισμός; Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία; Εναλλακτικές ιδέες; Διδακτική παρέμβαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
490 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)