Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος οικολογίας για φοιτητές των επιστημών της εκπαίδευσης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας σχεδιασμού ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα μπορούσε να υποστηρίξει αποτελεσματικά φοιτητές επιστημών της εκπαίδευσης (α) στην αποσταθεροποίηση της ιδέας της «ισορροπίας της φύσης» και την αντικατάστασή της από τη σύγχρονη ιδέα της «ελαστικής φύσης», και (β) στην αξιοποίηση πτυχών αυτής της αντίληψης για μία παράλληλη ενίσχυση «δεξιοτήτων συστημικής σκέψης» στην καθημερινή ζωή (βλ. «αλληλεξάρτηση» και «κυκλική αιτιότητα»). Η μελέτη εντάσσεται μεθοδολογικά στην «αναπτυξιακή έρευνα». Κατά τη «διερευνητική φάση» σχεδιάστηκε η πρώτη εκδοχή του μαθησιακού περιβάλλοντος στο θεωρητικό πλαίσιο του «κοινωνικού εποικοδομισμού», αντλώντας ειδικότερα στοιχεία (α) από την προσέγγιση της «υποστηριζόμενης από υπολογιστές συνεργατικής μάθησης», και (β) από τη διδακτική στρατηγική της «προσέγγισης με βάση ένα κεντρικό ερώτημα». Το μαθησιακό περιβάλλον περιλαμβάνει τη συνεργατική ενασχόληση των φοιτητών με προσομοιώσεις οικοσυστημάτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD dissertation aims at exploring the possibility of designing a learning environment that could support educational sciences’ students in (a) challenging the idea of the ‘balance of nature’ and building an up-to-date, meaningful understanding of ecosystems’ function through the idea of the ‘resilient nature’, and (b) using this understanding to enhance ideas that underlie systems thinking (i.e. ‘interdependent’ and ‘reciprocal causality’) in everyday contexts. The study follows the ‘developmental research’ or ‘educational design research’ method. During the ‘exploratory phase’, we designed the first version of the learning environment, informed by (a) ‘social constructivism’, (b) ‘computer-supported collaborative learning’, and (c) ‘problem posing’ approach. Within the learning environment, students were engaged in exploring simulations of ecosystems we developed within NetLogo software: they had to fill in worksheets that required predictions about the ecosystem’s behaviour bef ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37840
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37840
ND
37840
Εναλλακτικός τίτλος
Development, implementation and evaluation of a learning environment for teaching ecology to students of educational sciences
Συγγραφέας
Αμπατζίδης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Ιορδάνης)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Εργαζάκη Μαρία
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Ζόγκζα Βασιλική
Ζαχάρος Κωνσταντίνος
Δημητριάδης Γεώργιος
Κορφιάτης Κωνσταντίνος
Κολιόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ισορροπία της φύσης; Ελαστική φύση; Αναπτυξιακή έρευνα; Συνεργατική μάθηση; Δεξιότητες συστημικής σκέψης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
347 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)