Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και η σχολική γνώση: η σκοπιά των μαθητών

Περίληψη

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση αφενός του βαθμού στον οποίο οι μαθητές που φοιτούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), θεωρούν ότι αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και αφετέρου των λόγων στους οποίους αποδίδουν μια ενδεχόμενη μη ικανοποιητική γι΄ αυτούς μόρφωση. Διερευνήθηκε, λοιπόν, με ποιοτικό τρόπο, η άποψη των ίδιων των μαθητών σε σχέση με την προσλαμβανόμενη γνώση, τις δυσκολίες πρόσκτησής της, εστιάζοντας στους πιθανούς ανασταλτικούς παράγοντες (εξωγενείς, που συνδέονται π.χ. με το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον ή ενδογενείς, που συνδέονται π.χ. με την δική τους προσπάθεια) καθώς και οι προσδοκίες τους και οι προτάσεις τους για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται καταρχήν μια ιστορική αναδρομή της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ώστε να αποτυπωθεί η εξέλιξή της στην πορεία του χρόνου και η σημερινή της θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εν συντομία, οι γενικότερες ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study is to investigate both the extent to which pupils attending Vocational Lyceum (EPAL), felt acquire the necessary knowledge and also the reasons for performing a possible unsatisfactory for them educated. Investigated, then, in a qualitative way, the view of the pupils themselves in relation to the perceived knowledge, the acquisition difficulties, focusing on possible impediments (external, related to eg the socio-economic environment or endogenous, related p .g. by their own effort) and their expectations and their suggestions for the improvement of education.In the first part of the job first attempted a history of Technical Training in Greece, in order to reflect the evolution over time and its current position in the educational system. Then, briefly presented the general trends in Europe on Technical Vocational Education. Then sociological theoretical approaches developed briefly about the necessity of the existence of this type of education and soci ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37774
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37774
ND
37774
Εναλλακτικός τίτλος
Students of secondary technical vocational education and school knowledge: the students perspective
Συγγραφέας
Παύλος, Χρήστος (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Καρακατσάνη Δέσποινα
Νικολακάκη Μαρία
Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Φώκιαλη Περσεφόνη
Φωτόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση; Σχέση εκπαίδευση ς και ανάπτυξης; Επιλογή τύπου λυκείου; Σχολική επιτυχία; Σχολική αποτυχία; Γνώση; Κατάκτηση γνώσης; Ικανοποίηση μαθητών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
567 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)