Ανίχνευση και διαχείριση συνεπειών χρόνιου πόνου στον αυχένα στην διάρκεια της θεραπευτικής άσκησης με την εφαρμογή νοσηλευτικής συμβουλευτικής υποστήριξης

Περίληψη

Σκοπός: Η σύγχρονη προσέγγιση του χρόνιου πόνου στον αυχένα στηρίζεται στην παραδοχή ενός νέου βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου. Στόχο της διατριβής αποτέλεσε η κατασκευή και η απόδοση ενός νέου, έγκυρου εργαλείου με τη μορφή ερωτηματολογίου διαχείρισης συναισθηματικών αντιδράσεων, μέσω ανίχνευσης των βιοψυχοκοινωνικών αναγκών των ασθενών που πάσχουν από χρόνιο πόνο στον αυχένα, του οποίου η αποτελεσματικότητα διερευνήθηκε σε συνδυασμό με την εφαρμογή συγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος και ταυτόχρονη διενέργεια συμβουλευτικής υποστήριξης. Μεθοδολογία: Η φαινομενολογική μελέτη (n=5) με την ταυτόχρονη χρήση της ημι-δομημένης συνέντευξης ανέδειξαν τις ερωτήσεις του νεοσύστατου ερωτηματολογίου βιοψυχοκοινωνικών αναγκών «Biopsychosocial Needs Questionnaire» (BNP-30). Ακολούθησε έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου του ερωτηματολογίου, ανάλυση κύριων συνιστωσών (n=150) και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση (n=300). Στο 2ο ερευνητικό στάδιο προ και μετά δοκιμασίας ελέγχου (n=30) με πειραματική ομά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: The modern approach to chronic neck pain is based on a new biopsychosocial model. The aim of the research was the construction and use of a new, valid tool in a questionnaire form, in order to manage emotional reactions through sensing the biopsychosocial needs of patients suffering from chronic neck pain. The effectiveness of the tool was investigated in conjunction with the implementation of a specific therapeutic program and simultaneously conducted counseling. Methodology: The phenomenological study (n = 5) with the simultaneous use of semi-structured interview highlighted the questions for the new “Biopsychosocial Needs Questionnaire” (BNP-30). There then followed content validation of the questionnaire, principal component analysis (n = 150) and confirmatory factor analysis (n = 300). The second experimental stage of the research (n = 30) composed by experimental group (PR) and control group (OE), applied and evaluated the program of counseling resulting from the use of BNP ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37458
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37458
ND
37458
Εναλλακτικός τίτλος
Detection and consequence management of chronic pain in the neck during therapeutic exercise by applying nursing counseling
Συγγραφέας
Τζεναλής, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Μπενέκα Αναστασία
Μάλλιου Παρασκευή
Γκοδόλιας Γεώργιος
Κέλλης Ελευθέριος
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Γιοφτσίδου Ασημένια
Σταύρου Νεκτάριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Βιοψυχοκοινωνικός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 140 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)