Διασφάλιση ποιότητας στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό: πρακτικές, τάσεις και πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση - εμπειρίες στην Ελλάδα. Συγκριτική - αξιολογική θεώρηση και προτάσεις

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια συγκριτική βιβλιογραφική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και ειδικότερα στον χώρο “Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας”, και του τρόπου με τον οποίο αυτή γίνεται αντιληπτή και μετουσιώνεται σε πράξη στη χώρα μας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη Διασφάλιση Ποιότητας σε αυτό το πεδίο. Γενικός Σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η εξέλιξη των Πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο υπό συζήτηση θέμα και η εξέλιξη των αντίστοιχων Πολιτικών, αλλά και η πράξη εφαρμογής τους, στην Ελλάδα, στο διάστημα κυρίως από τη συνθήκη της Bologna (1999) και εξής, και να επιχειρηθεί στη συνέχεια μια συγκριτική θεώρησή τους. Όσον αφορά τη Μεθοδολογία, η διατριβή έχει τη μορφή της αξιολογικής έρευνας. Για την υλοποίηση της οποίας επιλέγεται ένα πρωτότυπο μοντέλο που αποτελεί σύνθεση δύο ξεχωριστών μοντέλων, ενός για την Δυναμική Αξιολόγηση και ενός για την Έρε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation is a bibliographic research in which, within a Quality Assurance context, a comparative assessment is made of the relation between European Union policies on Education and Training, and more particularly in the field of Vocational Guidance and Counselling, and the way in which they are perceived and implemented in Greece. The main Objective of this research was to review on a comparative basis the developments in Policies in the European Union on matters related with Quality Assurance in Educational and Vocational Guidance and Counselling, with the perspective Policy and Practice in Greece. The period covered is from the Bologna Declaration (1999) and on. As concerns Methodology, this thesis takes the form of an evaluative research. A Quality Assurance Model was developed as a synthesis of two existing models, one used for Dynamic Evaluation and one for Research. It has its theoretical foundation in Systems Approach and serves as a theoretical foundation of Evalu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37274
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37274
ND
37274
Εναλλακτικός τίτλος
Quality assurance in career guidance and counselling: practices, tendencies and policies in the European Union - experiences in Greece. An evaluative comparison and propositions
Συγγραφέας
Δημητροπούλου, Σωτηρία του Ευστάθιος
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μπρούζος Ανδρέας
Εμβαλωτής Αναστάσιος
Παπαδάκης Νικόλαος
Αθανασιάδου Χριστίνα
Παπαβασιλείου Ιωάννα
Γκότοβος Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διασφάλιση ποιότητας; Συμβουλευτική σταδιοδρομίας; Επαγγελματικός προσανατολισμός; Ευρωπαϊκή Ένωση; Ελλάδα; Πολιτικές; Αξιολόγηση; Εκπαίδευση και κατάρτιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
392 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)