Μελέτη της διαστελεχιακής παραλλακτικότητας της συμπεριφοράς του παθογόνου Salmonella enterica

Περίληψη

Η διαστελεχιακή παραλλακτικότητα της μικροβιακής συμπεριφοράς είναι ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για την έρευνα της ασφάλειας των τροφίμων. Δεδομένου αυτού, καθώς και του ότι τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα για τη διαστελεχιακή παραλλακτικότητα του παθογόνου Salmonella enterica είναι λίγα συγκριτικά με άλλα τροφoγενή παθογόνα, το αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της διαστελεχιακής παραλλακτικότητας τριών βασικών πτυχών της συμπεριφοράς του παθογόνου: της αύξησης, της αδρανοποίησης και της ικανότητας σχηματισμού βιοϋμενίου. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκαν 60 στελέχη S. enterica, ανήκοντα σε διάφορους ορότυπους. Στοχεύοντας στην αξιολόγηση της παραλλακτικότητας αύξησης μεταξύ στελεχών S. enterica ως συνάρτηση του περιβάλλοντος αύξησης, η κινητική συμπεριφορά των 60 στελεχών του παθογόνου αξιολογήθηκε στους 37°C σε θρεπτικό ζωμό tryptone soy broth με διαφορετικές τιμές pΗ (4.3-7.0) και συγκεντρώσεις NaCl (0.5-6.0%). Οι τιμές του μέγιστου ειδικού ρυθμού αύξησης (μmax) το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Intra-species variability of microbial behavior is an event with important implications for food safety research. Given this, and that the available research data on the variability among strains of Salmonella enterica are relatively few compared to other foodborne pathogens, the objective of the present research project was the assessment of the strain variability of three behavioral aspects of the pathogen: growth, inactivation and biofilm formation. For this purpose, 60 S. enterica strains belonging to various serotypes were studied. Aiming at the evaluation of the growth variability among S. enterica strains as affected by the growth environment, the kinetic behavior of the 60 strains of the pathogen was assessed at 37°C in tryptone soy broth of different pH values (4.3-7.0) and NaCl concentrations (0.5-6.0%). Maximum specific growth rate (μmax) values corresponding to each strain and growth condition were estimated by means of absorbance detection times of serially decimally dilut ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36634
ND
36634
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the strain variability of the behavior of Salmonella enterica
Συγγραφέας
Λιανού, Αλεξάνδρα Σπυρίδων
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονική. Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Εξεταστική επιτροπή
Κουτσομανής Κωνσταντίνος
Νυχάς Γεώργιος-Ιωάννης
Στοφόρος Νικόλαος
Αγγελίδης Απόστολος
Γούλα Αθανασία
Σκανδάμης Παναγιώτης
Ταούκης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωργικές Επιστήμες
Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Διαστελεχιακή παραλλακτικότητα; Συμπεριφορά; Αύξηση; Οξυ-ανθεκτικότητα; Θερμο-ανθεκτικότητα; Σχηματισμός βιοϋμενίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
240 σ., πιν., γραφ., ευρ.