Εικαστική αγωγή με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ): εφαρμογές με τους μύθους του Ορφέα

Περίληψη

Το φαινόμενο της κυριαρχίας της εικόνας στην εποχή μας απαιτεί από τον σύγχρονο άνθρωπο να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί και να ερμηνεύει τα οπτικά προϊόντα του κοινωνικού περιβάλλοντός του. Στην κατεύθυνση αυτή το σχολείο μπορεί να συμβάλει καθοριστικά με την προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές. Η καλλιέργεια του οπτικού γραμματισμού προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που μπορούν να διευκολύνουν την επικοινωνία τους μέσω των εικόνων. Οι νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις προτάσσουν τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, καθώς οι τελευταίες διαθέτουν πλήθος εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών εργαλείων και περιβαλλόντων μάθησης, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, ενεργοποιώντας τις αισθήσεις των μαθητών/τριών, κινητοποιώντας το ενδιαφέρον τους και εξοικειώνοντάς τους με την εικαστική δημιουργία, με απώτερο στόχο την κατάκτηση της οπτικής γλώσσας επικοινωνίας. Η παρούσα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The prevalence of visual images in the contemporary society places a high demand on individuals to decode and interpret visual products of the cultural environment that they live in. School can play a crucial role in facilitating this process by adapting the curriculum to the demands of modern society. Cultivation of visual literacy offers learners the necessary knowledge and skills to communicate via visual images. The latest teaching methodologies advocate the use of Information and Communication Technology, as well as electronic educational tools, which can help create more motivating learning environments by activating learners’ senses, by instigating their interest and by familiarizing them with artistic creativity, which, in turn, will help them learn the language of visual communication.The present thesis proposes an interdisciplinary approach to visual literacy by utilizing Visual Arts Education and Mythology. What is attempted by the designed teacher interventions is the inves ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35742
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35742
ND
35742
Εναλλακτικός τίτλος
Visual arts education with the use of information and communication technology (ICT): teaching applications with Orpheus’ myths
Συγγραφέας
Σιγούρος, Ιωάννης του Λουκάς
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Εξεταστική επιτροπή
Μπολιάκη Ελένη
Κέκκερης Γεράσιμος
Μπάρος Βασίλειος
Αντωνίου Παναγιώτης
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Θωμάς Νικόλαος
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Οπτικός γραμματισμός; Δημιουργική σκέψη; Μυθολογία; Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxiii, 413 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)