Το Ασκληπιείο στο ιερό του Ιππολύτου στην Τροιζήνα: ο Ιππόλυτος και η σχέση του με τον Ασκληπιό και άλλους ήρωες θεραπευτές

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια αναλυτική παράθεση των στοιχείων για τον Ιππόλυτο και το ιερό του στην Τροιζήνα, στο οποίο λειτούργησε και «Ασκληπιείο» - θεραπευτικό κέντρο. Το πόνημα αυτό επιδιώκει να φωτίσει ακριβώς την λειτουργία του συγκεκριμένου ιερού ως θεραπευτικού κέντρου και σημαντικού χώρου λατρείας του τοπικού ήρωα, Ιππολύτου, με μία συνδυαστική εξέταση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, των φιλολογικών πηγών, των κειμένων ευρεθεισών επιγραφών και των διαθέσιμων στοιχείων για τα κινητά ευρήματα που σχετίζονται με το ιερό. Η σύνθεση όλων αυτών των δεδομένων επιχειρείται εδώ για πρώτη φορά. Για την πληρέστερη τεκμηρίωση των αρχιτεκτονικών λειψάνων του Ιππολυτείου πραγματοποιήθηκαν από την γράφουσα εκ νέου μετρήσεις στον χώρο, εκπονήθηκαν δύο σχέδια όψεων τοίχων του «εστιατορίου», καθώς και αξονομετρικά σχέδια επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων, ενώ συμπληρώθηκε και η κάτοψη που είχε δημοσιευτεί από τον τελευταίο ανασκαφέα του χώρου, τον Welter. Στην ανά χείρας μελέτη γίνε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this study an analytical mention of the data about Hippolytos and his sanctuary at Troizen, where an Asclepieion - therapeutic centre was in function, is attempted. This Thesis seeks exactly to shed light on the function of this particular sanctuary as an infirmary and as an important cult place in honour of the local hero, Hippolytos, through a combinative examination of the architectural relics, the philological sources, the texts of inscriptions and the available data concerning the mobile findings from the site. The synthesis of all these elements is attempted here for the first time.In order to obtain a better documentation of the architectural remains of the Hippolyteion, new measurements were made by the writer, face plans of the long walls of the "hestiatorion" as well as axonometric plans of specific elements were drawn and the ground plan, published by the last excavator of the site, Welter, was supplemented. In this study for the first time the subterranean built chamb ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35557
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35557
ND
35557
Εναλλακτικός τίτλος
The Asclepieion in the sanctuary of Hippolytos at Troizen: Hippolytos and his connection with Asclepios and other heroes healers
Συγγραφέας
Οικονομίδου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαλαβάνης Παναγιώτης
Λαμπρινουδάκης Βασίλειος
Πέππα-Παπαϊωάννου Ειρήνη
Παλαιοκρασσά Λυδία
Πλάντζος Δημήτριος
Κατάκης Στυλιανός
Κανελλόπουλος Χρύσανθος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ιππόλυτος; Ιππολύτειο; Τροιζήνα; ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ; Ασκληπιός; Ήρωες θεραπευτές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
500 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)