Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση ελληνικού γραμματκού διορθωτή

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού εύχρηστου εργαλείου (γραμματικού διορθωτή) που θα προβαίνει στη μορφολογική και συντακτική ανάλυση φράσεων, προτάσεων και λέξεων με σκοπό τη διόρθωση γραμματικών και υφολογικών λαθών. Βάση για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων συνιστούν οι ρυθμίσεις της Γραμματικής (αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη), η οποία αποτελεί την επίσημη, από το 1976, γραμματική κωδικοποίηση της νεοελληνικής γλώσσας. (Κατά την εκπόνηση της διατριβής δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι -ελάχιστες- διαφορές της νέας σχολικής γραμματικής Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού).Με δεδομένη την απουσία ενός τέτοιου εργαλείου για τα ελληνικά, η ανάπτυξη του προϊόντος θα βασίζεται καταρχήν στη λεπτομερή καταγραφή, ανάλυση και τυποποίηση των λαθών του γραπτού λόγου και στη συνέχεια στην επιλογή του λογισμικού εκείνου που θα περιγράφει φορμαλιστικά τα γραμματικά λάθη. Η διατριβή παρουσιάζει στατιστικά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to design and then to implement a useful and friendly electronic tool (grammar checker) which will carry out the morphological and syntactic analysis of sentences, phrases and words in order to correct syntactic, grammatical and stylistic errors. Our foundation so as to deal with all these issues, is the settings of Grammar (adaptation of Little Modern Grammar of Manolis Triantafyllidis), which is the formalconstituted codified grammar of Modern Greek, since 1976. (In the presentation of this thesis it has not been taken into account the -minimum- differences that appear in the new Greek grammar book of the fifth and sixth grade of the elementary school).Bearing in mind that there is a total absence of such a tool in Greek language, the development of the product is based on the detailed record, on the analysis and on the formulation of the errors of writing speech. Additionally, for its development the right software is chosen in order to describe the gram ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35339
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35339
ND
35339
Εναλλακτικός τίτλος
Design, construction and evaluation of the Greek grammar checker
Συγγραφέας
Γάκης, Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος
Βερύκιος Βασίλειος
Γαβριηλίδου Ζωή
Ιορδανίδου Άννα
Αναστασιάδη - Συμεωνίδη Άννα
Σγάρμπας Κυριάκος
Φατωκάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Επεξεργασία φυσικής γλώσσας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
221 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)