Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία και παραγωγικότητα - μεγέθυνση της οικονομίας: η περίπτωση της Ελλάδας

Περίληψη

Στόχοι της παρούσας διατριβής είναι αφενός η διερεύνηση της σχέσης των δαπανών για Ε&Α με τη Συνολική Παραγωγικότητα (TFP) και κατά προέκταση με τη μεγέθυνση της Ελληνικής οικονομίας και αφετέρου η εξέταση της σχέσης των δαπανών για Ε&Α με την καινοτομία κατά τη χρονική περίοδο 1981-2012. Η διερεύνηση των σχέσεων γίνεται εντός του θεωρητικού πλαισίου των θεωριών ενδογενούς μεγέθυνσης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται το υπόδειγμα των Grossman και Helpman (1991) και το υπόδειγμα του Jones (1995). Αρχικά διερευνάται η σχέση του κεφαλαίου Ε&Α, που δημιουργείται μέσω της συσσώρευσης των δαπανών για Ε&Α, με τη Συνολική Παραγωγικότητα της Ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1981-2012. Ακολούθως, εξετάζεται η σχέση των δαπανών για Ε&Α με τη Συνολική Παραγωγικότητα της οικονομίας για την ίδια περίοδο. Στη συνέχεια, διερευνάται η σχέση των δαπανών για Ε&Α με την καινοτομία για την υποπερίοδο 1981-2009. Ως μεταβλητή για τη μέτρηση της καινοτομίας χρησιμοποιείται ο αριθμός των αιτήσεων για κατοχύρω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study is twofold. Firstly, it investigates the relationship between the R&D expenditure and the Total Factor Productivity (TFP) and by extension with the economic growth of the Greek economy and secondly it examines the connection between the R&D expenditure and innovation over the period 1981-2012. The investigation of the relationships is performed within the theoretical framework of the endogenous growth theory. The empirical analysis starts with the examination of the relationship of R&D capital, which is created through the accumulation of R&D expenditure, with the TFP of the Greek economy over the period 1981-2012. Subsequently, the examination of the relationship between R&D expenditure and TFP takes place for the same period. The next part of the empirical analysis presents the examination of the link between R&D expenses and innovation during the sub-period 1981-2009. The number of patent applications to the European Patent Association is used as a proxy of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/35147
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/35147
ND
35147
Εναλλακτικός τίτλος
R&D expenditure, Innovation and Productivity – Economic Growth: the case of Greece
Συγγραφέας
Βουτσινάς, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος
Χονδρογιάννης Γεώργιος
Μαματζάκης Εμμανουήλ
Μέργος Γεώργιος
Καραγιάννης Ηλίας
Κορρές Γεώργιος
Χιόνης Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Έρευνα; Καινοτομία; Παραγωγικότητα; Μεγέθυνση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
310 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)