Πως οι πρακτικές χειραγώγησης των κερδών και η στρατηγική για την εκμετάλλευση των άυλων επενδύςεων της οικονομικής οντότητας επηρεάζουν την ασύμμετρη συμπεριφορά των εξόδων διάθεσης και διοίκησης: μία διεθνής συγκριτική προσέγγιση

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εντοπίσει καινούργιους παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την κοστολογική διάρθρωση των επιχειρήσεων μέσω της εμφάνισης της Ασύμμετρης Συμπεριφοράς βασικών δαπανών τις οποίες τα διοικητικά στελέχη μπορούν να τις διαχειριστούν με μεγαλύτερη ευχέρεια. Συγκεκριμένα ο στόχος της τρέχουσας διδακτορικής έρευνας είναι να παράσχει στήριξη στη θεώρηση ότι η συμπεριφορά του κόστους καθοδηγείται από τα κίνητρα και τις παρεμβάσεις των διοικητικών στελεχών. Πιο λεπτομερώς, επιδιώκει να συμβάλει στη λογιστική βιβλιογραφία, διευρύνοντας τη γνώση μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συμπεριφορά βασικών δαπανών της επιχείρησης, η οποία αποδίδεται στις αποφάσεις των διοικητικών στελεχών σχετικά με τη διαχείριση των πόρων, επηρεάζεται από τη Χειραγώγηση των κερδών και τη στρατηγική της εταιρίας για την εκμετάλλευση των Άυλων Επενδύσεων της. Κατά συνέπεια αποσκοπεί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προαναφερθείσες αποφάσεις επηρεάζουν συλλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The scope of the current doctoral research is twofold. Firstly, to provide support to the inference that cost behavior is driven by managerial incentives. More specifically, it aims to contribute to the accounting literature by expanding our understanding of how deliberate commitment decisions and particularly decisions that are driven by Earnings Management incentives, affect the asymmetric cost behavior. According to the literature, managerial discretion is intricately linked with Earnings Management which is an essential dimension of earnings quality (Dechow, and Schrand, 2010). There are different methods available to isolate the effects of managerial discretion on Earnings Management. Drawing on the earnings quality literature we build on the concept of Sticky Costs by examining the following research question: “Are the differences on the degree of cost asymmetry attributable to firm-level and cross-country differences on earnings quality?” The first subject of the doctoral study ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31578
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31578
ND
31578
Εναλλακτικός τίτλος
How earnings management and intangible investments drive the sticky behavior of selling, general, and administrative costs: an international comparative perspective
Συγγραφέας
Ναούμ, Βασίλειος-Χρήστος του Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εξεταστική επιτροπή
ΒενιέρηςΕΝΙΕΡΗΣ Γεώργιος
Μπάλλας Απόστολος
Κοέν Σάνδρα
Σφακιανάκης Μιχαήλ
Καβουσάνος Εμμανουήλ
Καραμάνης Κωνσταντίνος
Τζόβας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Λέξεις-κλειδιά
Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
173 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)