Η επίδραση των νεότερων β-αδρενεργικών αποκλειστών στη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας στην καρδιακή ανεπάρκεια

Περίληψη

Σκοπός: Η συγκριτική αξιολόγηση της επίδρασης καρβεδιλόλης και νεμπιβολόλης στην κλινική εικόνα, τη λειτουργικότητα και τη γεωμετρία της αριστεράς κοιλίας (ΑΚ) ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια (κ.α.). Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν προ και μετά θεραπεία 41 ασθενείς με διάφορης αιτιολογίας κ.α. (κλάση κατά ΝΥΗΑ I-IV), από τους οποίους, 21 υποβλήθηκαν σε θεραπεία με καρβεδιλόλη και 20 με νεμπιβολόλη. Εκτιμήθηκαν κλινικές παράμετροι (BMI και κλάση), κλάσμα εξώθησης (EF), όγκοι, αιμάτωση και συστολική πάχυνση του μυοκαρδίου της ΑΚ με ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία με 99mTc-ερυθρά και ΗΚΓ-συγχρονισμένη τομογραφία με 99mTc-tetrofosmin (g-SPECT) σε ηρεμία και μέτρια κόπωση. Αποτελέσματα: Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 15,46±4,2 μήνες. Για αμφότερους τους β-αποκλειστές η ανοχή ήταν πολύ καλή. Από την προ θεραπείας εκτίμηση, εντός αμφότερων των ομάδων (καρβεδιλόλης-νεμπιβολόλης) εντοπίστηκαν δύο υποομάδες με EF≤50% και EF>50%. Παρουσιάστηκε σημαντική μείωση της κλάσης (-12,5±18,1%, p<0,05) και αύξηση του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim: Comparative assessment of the effects of carvedilol and nebivolol on clinical status, function and volumes of the left ventricle (LV) of patients with heart failure (HF). Methods: Forty-one patients with HF (NYHA class I-IV), of which 21 treated with carvedilol and 20 with nebivolol, were studied pre- and post-treatment. Clinical parameters (BMI and NYHA class) were estimated. Function, volumes, perfusion, and systolic thickening of the myocardium of the LV were assessed at rest and moderate stress with 99mTc-RBC radionuclide ventriculography (RNV) and 99mTc-tetrofosmin gated-SPECT. Results: The length of the follow-up was 15.46 ± 4.2 months. Both beta-blockers were well-tolerated. From the pre-treatment RNV, patients with rest EF<50% and EF>50% were identified within both treatment groups (carvedilol-nebivolol). There was a significant NYHA class reduction (-12.5±18.1%, p<0.05) and a significant increase of BMI (4.1±3.9%, p<0.005), rest EF (3.8±5.4%, p<0.05), rest stroke volume i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29779
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29779
ND
29779
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of the newer β-adrenergic blockers on left ventricular function in patients with heart failure
Συγγραφέας
Τσορμπατζόγλου, Κατηφένια του Γεώργιος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Ακτινολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Καρατζάς Νικόλαος
Κανονίδης Ιωάννης
Άρσος Γεώργιος
Σακαντάμης Γεώργιος
Μπουντώνας Γεώργιος
Καρβούνης Χαράλαμπος
Δουμάς Αργύριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Βασική Ιατρική
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Καρδιακή ανεπάρκεια; β-αποκλειστές; Καρβεδιλόλη; Νεμπιβολόλη; Λειτουργικότητα αριστεράς κοιλίας; Όγκοι αριστεράς κοιλίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
210 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)