Η επίδραση συναισθηματικών και άλλων ψυχοκοινωνικών μεταβλητών στην εμφάνιση υποτροπών σε ασθενείς με απομυελινωτική νόσο

Περίληψη

Αν και υπάρχουν αρκετές μελέτες στην διεθνή βιβλιογραφία οι οποίες εξετάζουν τον ρόλο που διαδραματίζει η ψυχική καταπόνηση στην εμφάνιση των συμπτωμάτων, τις υποτροπές ή την επιδείνωση της ΣΚΠ, δεν έχει καταστεί μέχρι σήμερα δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια η πολύπλοκη αυτή σχέση. Σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2009, δεν ήταν μόνο να αποσαφηνίσει πως το stress και κατ’ επέκταση η ψυχική κατάσταση των ασθενών σχετίζονται με την πορεία της ΣΚΠ, αλλά και να διερευνήσει εάν ένας βιολογικός παράγοντας, όπως η εσιταλοπράμη, μπορεί να έχει προστατευτικό ρόλο απέναντι στην «τοξική» επίδραση των στρεσογόνων γεγονότων ζωής στις υποτροπές ασθενών με ΣΚΠ. Στην Φάση I της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, στρεσογόνα γεγονότα ζωής, υψηλά επίπεδα άγχους και λοιμώξεις μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής σε γυναίκες ασθενείς με ΣΚΠ, με την μορφή εξάρσεων και υφέσεων. Ο κίνδυνος που προκύπτει μετά την εμφάν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A growing body of evidence supports the association between stressful life events (SLEs) and increased risk for relapse in Multiple Sclerosis (MS). In this open-label, randomized, controlled, one-year prospective study we investigated the effects of escitalopram on stress-related relapses in 48 women with relapsing-remitting MS. Patients were randomly assigned either to receive escitalopram 10 mg/day (e-group, N=24) or to continue with treatment as usual, as a control group (c-group, N=24). SLEs were documented weekly in self-report diaries and were classified afterwards as short- or long-term depending on their psychological impact as this was subjectively felt by the patient. The cumulative risk for relapse was 2.9 times higher for controls than for escitalopram-treated patients (95% CI= 1.7- 5.1, p< 0.001) and it was influenced only by long-term SLEs. In the e-group only 3 or more long-term SLEs were associated with a significant increase of the risk of a relapse during the followin ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/23735
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/23735
ND
23735
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of psychological status and stressfull life events on exacevbetions in patients with demyllinating disease
Συγγραφέας
Μητσώνης, Χαράλαμπος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Κλινική Ψυχιατρική ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ Νοσοκομείου
Εξεταστική επιτροπή
Ζέρβας Ιωάννης
Σολδάτος Κων/νος
Βασιλόπουλος Δημήτριος
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Λιάππας Ιωάννης
Σφάγγος Κων/νος
Πόταγας Κων/νος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Σκλήρυνση κατά πλάκας; Ώση; Στρες; Ψυχοπιεστικά γεγονότα ζωής; Κίνδυνος; Εσιταλοπράμη; Ψυχολογική κατάσταση; Υποτροπές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
246 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)