Μελέτη της καταπόνησης και ανάπτυξη μη-επεμβατικής μεθόδου προσδιορισμού της ελεύθερης κορτιζόλης στο θαλασσινό νερό σε μεσογειακά είδη ιχθύων, με έμφαση στο λαβράκι, Dicentrarchus labrax

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και των καταναλωτών και παραγωγών η ευημερία των ζώων. Παρόλο που δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός της ευημερίας, συνήθως αντιπροσωπεύει τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση ενός ζώου σε σχέση με το περιβάλλον του. Η καταπόνηση (stress) μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διατάραξης της ευημερίας. Καταπόνηση ονομάζεται κάθε απειλή ή διαταραχή της ομοιόστασης και δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής για τον οργανισμό. Αντίθετα, θεωρείται σαν μια μορφή προσαρμοστικής απόκρισης που προάγει την επιβίωση απέναντι σε επιβλαβείς ή απειλητικές καταστάσεις. Όταν όμως τα ψάρια εκτίθενται σε συνεχείς ή χρόνιους παράγοντες καταπόνησης, υποχωρεί η προσαρμοστική αξία της απόκρισης και μπορεί να εμφανιστούν αρνητικές συνέπειες. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η ιδέα της αλλόστασης για την εξήγηση της σταθερότητας μέσω της μεταβολής, η οποία είναι μια βασική διαδικασία μέσω της οποίας οι οργανισμοί προσαρμόζον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe last decade, animal welfare is of increasing concern to scientists, consumers and producers. Although there is not a generally accepted definition of welfare, it refers to an animal’s physical and mental state with regard to its environment. Stress can be an important factor of welfare disturbance and it is considered to be a condition in which homeostasis is threatened or disturbed. Stress is not necessarily detrimental for the organism. On the contrary, the response to stress is considered an adaptive mechanism that allows the fish to cope with harmful or threatening situations. When fish are exposed to severe or persistent stressors and they are not capable of regaining homeostasis, then the responses themselves may become maladaptive and threaten the fish’s health and well-being. The allostasis concept has been introduced recently. Allostasis, i.e. stability through change, is a fundamental process through which organisms actively adjust to both predictable and unpredictable ev ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28599
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28599
ND
28599
Εναλλακτικός τίτλος
The study of stress and the evaluation of the non-invasive method of determination of free cortisol into the seawater in Mediterranean fish species, with emphasis in european sea bass, Dicentrarchus labrax
Συγγραφέας
Φανουράκη, Ελευθερία (Πατρώνυμο: Άγγελος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παυλίδης Μιχαήλ
Κεντούρη Μαρουδιώ
Μυλωνάς Κωνσταντίνος
Καρακάσης Ιωάννης
Καστανάς Ηλίας
Μυλωνάς Μωυσής
Παπανδρουλάκης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Βιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Καταπόνηση; Ιχθυοκαλλιέργειες; Μη-επεμβατική μέθοδος; Κορτιζόλη; Ειδο-ειδικότητα της απόκρισης καταπόνησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
221 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)