Βιοποικιλότητα και βιογεωγραφικά πρότυπα των ιχθύων των εσωτερικών υδάτων της Βαλκανικής Χερσονήσου

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποτελεί την πρώτη προσέγγιση παράλληλης διερεύνησης των προτύπων τηςποικιλότητας της ιχθυοπανίδας και των μηχανισμών διαμόρφωσής της, σε πολλαπλά χωρικά επίπεδα:στο περιφερειακό (Βαλκανική χερσόνησος), στο τοπικό (Ελλάδα) και στο οικοσυστημικό (Λούροςποταμός).Στο περιφερειακό επίπεδο, δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για 193 είδη ψαριών σε 78 λεκάνεςαπορροής ποταμών και 19 λίμνες της Βαλκανικής. Η Βαλκανική χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδαενδημισμού και υψηλά ποσοστά απειλούμενων ειδών. Τα κυπρινοειδή είναι η επικρατέστερηοικογένεια. Με βάση την μετρική β-ποικιλότητας (βjtu), προσδιορίστηκαν οκτώ κύριες βιογεωγραφικέςπεριοχές: 1.Ιόνιο Πέλαγος, 2.Νότια Αδριατική θάλασσα, 3.Βόρεια Αδριατική θάλασσα. 4.Λεκάνηαπορροής του ποταμού Neretva, 5.Αττικοβοιωτία, 6.Αιγαίο Πέλαγος, 7.Ποντιακή επαρχία και8.Πρέσπες. Η βιογεωγραφική ιστορία, η γεωλογική εξέλιξη, η συνδεσιμότητα και η έκταση τωνοικοσυστημάτων είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες καθορισμού των προτύπων τηςσύνθεσης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhe present dissertation is the first effort of the parallel study of fish fauna diversity patterns and theirdriving mechanisms at multiple spatial scales; the regional level (Balkan peninsula), the local level(Greece) and the ecosystem level (Louros River).At the regional level, a database was built containing 193 fish distributions in 78 river basins and 19lakes at the Balkan Peninsula. The Balkans are characterized by high levels of endemism and highpercentages of threatened species. Cyprinids are the dominant family. Based on the beta diversityindex (βjtu), eight main biogeographical regions are identified: 1.Ionian Sea, 2.South Adriatic Sea,3.North Adriatic Sea. 4. Neretva watershed, 5.Attikobeotia, 6.Aegean Sea, 7.Pontic province and8.Prespes Lakes. The biogeographic history related to the major geological events, the connectivityand the area of ecosystems are amongst the most important factors determining the patterns ofspecies richness, composition and endemism of the Balkan fr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40729
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40729
ND
40729
Εναλλακτικός τίτλος
Biodiversity and biogeographical patterns of freshwater fishes of the Balkan Peninsula
Συγγραφέας
Οικονόμου, Ανθή (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Εξεταστική επιτροπή
Λεονάρδος Ιωάννης
Οικονόμου Αλκιβιάδης
Leprieur Fabien
Στεργίου Κωνσταντίνος
Κεχαγιάς Γεώργιος
Κουτράκης Μάνος
Μπόμπορη Δήμητρα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βαλκανική Χερσόνησος; Βιογεωγραφία; Βιοποικιλότητα; Διαχείριση; Οικολογία; Οριοθέτηση βιογεωγραφικών περιοχών; Ψάρια εσωτερικών υδάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
425 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)