Παρελθόν και εικόνα: αναπαράσταση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με ψηφιακά μέσα: θεωρητικά ζητήματα και μελέτες παραδειγμάτων

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία ενός αναλυτικού, ψηφιακού ερευνητικού μοντέλου και η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού εργαλείου ερμηνείας, ελέγχου, αξιολόγησης και επαλήθευσης των αρχαιολογικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από τις ανασκαφικές εκθέσεις και τις αναλογικές απεικονίσεις/ αναπαραστάσεις αρχαιολογικών μνημείων. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζονται τα τρισδιάστατα γραφικά με την αρχαιολογική τεκμηρίωση και την αρχιτεκτονική μελέτη του υστεροκλασικού ψευδοδίπτερου ιωνικού ναού του Μέσσου στη Λέσβο, ο οποίος αποτελεί και τη βασική μελέτη της παρούσας διατριβής. «Εικονική αρχαιολογία» είναι ένα νέο επιστημονικό πεδίο, που χρησιμοποιεί τα τρισδιάστατα γραφικά ως ένα σύνθετο εργαλείο οπτικοποίησης αρχαιολογικών (γλωσσικών, αριθμητικών και γεωμετρικών) δεδομένων, κατάλληλο για όλα τα υλικά κατάλοιπα των αρχαίων πολιτισμών και, ιδιαιτέρως, στην αρχιτεκτονική.Για την κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες ψηφιακής απεικόνισης στη μελέτη αρχα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis is to create an analytic, digital research model and to develop a methodological tool for the examination, evaluation, interpretation and verification of archaeological data, coming from excavation reports and the analogical representations of monuments. Thus, it combines three-dimensional graphics, as well as the archaeological documentation and the architectural study of the Late Classical, pseudo-dipteral, Ιonic temple of Messa, in Lesvos, as its main case study.‘Virtual’ archaeology is a new scientific domain which uses three-dimensional graphics as a complicated visualization tool of archaeological data (linguistic, numerical, geometric, etc.); these are applicable to all objects and remains of ancient material culture, predominantly architecture.In order to comprehend the potential that the New Technologies of digital visualization offer to the study of archaeological material, an extensive comparative analysis between analogical forms of representation (an ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27629
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27629
ND
27629
Εναλλακτικός τίτλος
Past and its image: Representation of archaeological sites and monuments with digital media: Theoretical issues and case -studies
Συγγραφέας
Κουρτζέλλης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Ευστράτιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Σαμπανίκου Ευαγγελία
Κορρές Μανώλης
Αναγνωστόπουλος Χρήστος-Νικόλαος
Βαλαβάνης Παναγιώτης
Κοκκορού - Αλευρά Γεωργία
Λουκάκη Αργυρώ
Καβακλή Ευαγγελία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Εικονική αρχαιολογία; Ψηφιακές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις αρχαίων μνημείων; Εικόνα του παρελθόντος; Ψηφιακή εικόνα του παρελθόντος; Μεθοδολογία δημιουργίας ψηφιακών αναπαραστάσεων; Ιερό του Μέσσου στη Λέσβο; Αρχιτεκτονική μελέτη και ψηφιακή αναπαράσταση ναού; Σύγκριση αναλογικών και ψηφιακών μορφών αναπαράστασης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
436 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)